Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Informacja o planowanym naborze wniosków na wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wierzchosławice na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe

20 lipca 2022

W związku z realizacją projektu pn.: „Ochrona powietrza w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4, Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

 Informujemy o planowanym naborze wniosków na wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wierzchosławice na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe.

Ponadto informujemy, że pierwszeństwo udziału będą miały osoby znajdujące się na Liście Wnioskodawców,  które z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc nie skorzystały z dotacji na wymianę pieca z poprzedniego  projektu.

Więcej informacji na temat PROJEKTU I NABORU można uzyskać pod  numerem telefonu: (14) 631 90 48  oraz (14) 631 90 19

 

Ostatnia modyfikacja: 20 lipca 2022

Komentowanie jest wyłączone.