Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Informacja o planowanych działaniach na terenach obszarów objętych formami ochrony przyrody

7 marca 2023

Planujesz:

  • budowę domu
  • wycinkę drzew
  • prace ziemne na terenie swojej działki
  • inne inwestycje

na terenie Parku Krajobrazowego lub Obszaru Chronionego Krajobrazu, zapytaj w tutejszym Urzędzie lub w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jak to zrobić zgodnie z prawem.

Ostatnia modyfikacja: 7 marca 2023

Komentowanie jest wyłączone.