Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Informacja dotycząca realizacji projektu „ADAPTER ZAWODOWY

29 kwietnia 2021

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. uprzejmie informuje, iż w okresie od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2023 r. realizuje na terenie całego województwa małopolskiego PROJEKT OUTPLACEMENTOWY: „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
UCZESTNICY PROJEKTU: do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, w tym wyłącznie:
– osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy),
– pracowników przewidzianych do zwolnienia,
– pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy,
– osoby odchodzące z rolnictwa.
REKRUTACJA DO PROJEKTU: JEST PROWADZONA W SPOSÓB CIĄGŁY.
FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE to między innymi: indywidualne poradnictwo zawodowe, staże i szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wypłatą wsparcia pomostowego (liczba dotacji jest ograniczona), dodatki aktywizacyjne.
Wszelkie informacje na temat projektu (tj. zasady udziału, udzielania wsparcia) – w tym aktualne terminy rekrutacji – będą dostępne na stronie: www.gdp-krakow.pl w zakładce: „Projekty” oraz pod numerem telefonu: 519 746 920 lub e-mailowo: biuro@gdp-krakow.pl.
Wszystkie formy wsparcia oraz miejsca realizacji usług są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
Będziemy bardzo wdzięczni za włączenie się w akcję informacji o możliwości skorzystania z projektu, np. poprzez opublikowanie informacji o jego realizacji na Państwa stronie internetowej i/lub przekazywanie informacji o możliwości skorzystania z projektu osobom z grup wyżej wymienionych.

Ostatnia modyfikacja: 29 kwietnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast