Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Rota ślubowania

Radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu jest zobowiązany złożyć ślubowanie :

” Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopomóż Bóg”