Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Planowany harmonogram sesji Rady Gminy Wierzchosławice

30 stycznia 2020

27 lutego

26 marca

30 kwietnia

28 maja

25 czerwca

27 sierpnia

24 września

29 października

26 listopada

30 grudnia 2020

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzchosławice informuję, iż w związku z art 29 ust 5 Statutu Gminy Wierzchosławice Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spoza Rady w trakcie omawiania konkretnego punktu porządku obrad, jeżeli punkt porządku obrad dotyczy personalnie tych osób. Przewodniczący może udzielić głosu innym osobom spoza Rady, jeżeli przed sesją zgłosiły chęć zabrania głosu i podały tematykę, osoby te zabierają głos w pkt. „wolne wnioski”.

Powiększanie czcionki
Kontrast