Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Planowany harmonogram sesji Rady Gminy Wierzchosławice

Planowany harmonogram Sesji Rady Gminy 2022:

  • 28 styczeń
  • 25 luty
  • 29 kwiecień
  • 24 czerwiec
  • 26 sierpień
  • 30 wrzesień
  • 25 listopad
  • 30 grudzień

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzchosławice informuję, iż w związku z art 29 ust 5 Statutu Gminy Wierzchosławice Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spoza Rady w trakcie omawiania konkretnego punktu porządku obrad, jeżeli punkt porządku obrad dotyczy personalnie tych osób. Przewodniczący może udzielić głosu innym osobom spoza Rady, jeżeli przed sesją zgłosiły chęć zabrania głosu i podały tematykę, osoby te zabierają głos w pkt. „wolne wnioski”.