Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Planowany harmonogram sesji Rady Gminy Wierzchosławice

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzchosławice informuję, iż w związku z art 29 ust 5 Statutu Gminy Wierzchosławice Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spoza Rady w trakcie omawiania konkretnego punktu porządku obrad, jeżeli punkt porządku obrad dotyczy personalnie tych osób. Przewodniczący może udzielić głosu innym osobom spoza Rady, jeżeli przed sesją zgłosiły chęć zabrania głosu i podały tematykę, osoby te zabierają głos w pkt. „wolne wnioski”.

Powiększanie czcionki
Kontrast