Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Komisje Rady Gminy

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI  RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE KADENCJA 2018 – 2023

KOMISJA REWIZYJNA
Krzysztof Broński – Przewodniczący Komisji
Tadeusz Mitera – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Józef Wiśniewski

KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI
Maria Lech Przewodnicząca Komisji
Mieczysław Liszka – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Roman Kucharski

KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU i INFRASTRUKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Jan Mirek – Przewodniczący Komisji
Józef Wiśniewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Krzysztof Broński
Maria Lech
Ewelina Mach
Tadeusz Mitera
Zbigniew Suda
Władysław Witek

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU,STATUTÓW, OCHRONY ZDROWIA i POLITYKI SPOŁECZNEJ
Edward Tarczoń – Przewodniczący Komisji

Jan Dzierwa – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Paweł Dąbrowski
Mieczysław Liszka
Krzysztof Wiśniewski