50 000 zł to dotacja jaką z budżetu Województwa Małopolskiego otrzymała Gmina Wierzchosławice na renowację zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Gosławice. Promesę gwarantującą przyznanie dofinansowania w dniu 5 czerwca 2019 roku otrzymał Wójt – Andrzej Mróz.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków wilgotnościowych gleb, zatrzymania wód zalewających pola uprawne  i podniesienia jakości gruntów rolnych.

FOT.Michał Gniadek/KURIER TARNOWSKI 

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony