Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Gmina Wierzchosławice otrzymała promesy w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”- Grant 1, Grant 2 i Grant 3!

6 grudnia 2022

W dniu 5 grudnia 2022 r. w Sali Pospólstwa Muzeum Okręgowego  w Tarnowie miało  miejsce uroczyste przekazanie promes dla Grantobiorców z regionu tarnowskiego w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”- Grant 1, Grant 2 i Grant 3.

Gmina Wierzchosławice otrzymała promesę na Grant Nr 1 oraz Grant Nr 3 na łączną kwotę  130 652,08 zł.

W ramach Grantu nr 1 szkoły będą wyposażone m.in. w laptopy, komputery stacjonarne, monitory interaktywne, tablety oraz projektory multimedialne. Kwota dofinansowania to 74 999,99 zł. Celem Zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej.

W ramach Grantu nr 3 każda szkoła będzie mogła realizować zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, w celu wyeliminowania barier społecznych związanych z nauką zdalną podczas pandemii. Zajęcia będą odbywać się w formie ciekawych zajęć pozalekcyjnych tj. teatralnych, językowych, kreatywnych i przyrodniczych połączonych z wycieczkami krajoznawczymi, które pozwolą odkrywać piękno przyrody. Kwota dofinansowania to 55 652,09 zł. Celem Zadania grantowego jest wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie edukacyjnym i psychologicznym uczniów.

Projekt współfinansowany jest ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2022

Komentowanie jest wyłączone.