Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Wierzchosławice!

Każdy z nas chce, by gmina, w której mieszkamy miała nowe drogi wraz z wygodnymi chodnikami i oświetleniem.  Marzymy o nowych boiskach, placach zabaw dla dzieci, nowych ścieżkach rowerowych i dla pieszych , czystym środowisku oraz pięknym otoczeniu i rozwoju naszej gminy.

Każdy z nas może mieć ogromny wpływ na poprawę jakości życia w naszej gminie i może podnosić standardy otoczenia, w którym mieszkamy.

Na wszystkie inwestycje potrzeba pieniędzy. Podstawowym i największym źródłem dochodu w każdej gminie jest wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Gmina jest bogata bogactwem swoich mieszkańców.

To m.in. z tych pieniędzy możliwa jest później rozbudowa infrastruktury (dróg, chodników, kanalizacji, oświetlenia itd), utrzymanie szkół i przedszkoli czy przygotowanie atrakcyjnej oferty sportowej i kulturalnej.

W naszej gminie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają istotny wpływ na wysokość budżetu . Im większe wpływy z PIT-u, tym więcej samorząd może wydać na zaspokojenie potrzeb swoich mieszkańców.

Jeżeli  chcemy decydować o wydatkach w gminie to zostawmy tu swoje podatki!

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w  urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania.  Jest to obowiązek, o którym tysiące podatników nie wie i tym samym zasila kasy innych miast i gmin. Nie finansujmy drogi czy szkoły, z których nie będziemy korzystać!

Nawet jeśli nie mamy meldunku, możemy przyczynić się do zwiększenia budżetu gminy, w której mieszkamy i mieć decydujący wpływ na to, na co zostaną przeznaczone nasze pieniądze.

W związku z tym zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą aby w zeznaniu rocznym (PIT) wskazać jako miejsce zamieszkania: Gminę Wierzchosławice,  a jako właściwy urząd skarbowy – Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie ul. Lwowska 72-96A.

Pamiętajmy, że dobro Gminy Wierzchosławice to nasze wspólne dobro. Razem możemy zmieniać oblicze naszej gminy i być współautorami tych zmian.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony