Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zebranie Wiejskie – Ostrów – Funduszu sołecki na 2022

Data/Czas
 22.09.2021   17:30 - 19:30

Kategorie Nie Kategorie


Sołtys oraz Rada Sołecka miejscowości Ostrów serdecznie zapraszają mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się dnia 22.09.2021r. o godz. 17:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ostrowie.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Omówienie realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2022.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Powiększanie czcionki
Kontrast