Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zebranie wiejskie – Kępa Bogumiłowicka

Data/Czas
 14.02.2020   18:00 - 20:00

Lokalizacja
Świetlica Wiejska - Kępa Bogumiłowicka

Kategorie


ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa Kępa Bogumiłowicka , iż na dzień 14 lutego 2020r. (piątek) o godz. 18.00 zwołuję Zebranie Wiejskie
Miejsce Zebrania – świetlica.

Głównym tematem zebrania będzie wybór sołtysa.

Porządek Zebrania Wiejskiego przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.

6. Wybór sołtysa.

7. Ogłoszenie wyników wyborów

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad.

Wójt Gminy
Wierzchosławice

Andrzej Mróz

Powiększanie czcionki
Kontrast