• 13 września 2019
  • 18:00
  • Dom Ludowy w Bobrowniki Małe

Zebranie Wiejskie

Sołtys i Rada Sołecka wsi Bobrowniki Małe zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu

13.09.2019r. (piątek) o godzinie 18:00

w Domu Ludowym w Bobrownikach Małych.

Na zebranie w imieniu mieszkańców zapraszam Pana Wójta.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Informacje Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy Wierzchosławice.
  4. Propozycje do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwał na rok budżetowy 2020.
  6. Informacje bieżące dotyczące sołectwa.
  7. Wolne wnioski.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony