Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

XXI Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

Data/Czas
 26.05.2020   14:30

Lokalizacja
Budynek Urzędu Gminy Wierzchosławice - sala konferencyjna

Kategorie


Informujemy, że XXI Posiedzenie Komisji BRIOŚGKiPP odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r. o godz. 14:30 w Budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach (sala konferencyjna – I piętro)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 19/2020 odbytego w dniu 28 stycznia 2020 r. oraz Nr 20/2020 odbytego w dniu 24 lutego 2020 r.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wierzchosławice za 2019 rok.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Wierzchosławice za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Wierzchosławicach za 2019 rok.
 7. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2020 Nr XVII/124/2019 r. Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2019 r.
 8. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały Rady Gminy Wierzchosławice zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2020 -2032 przyjętej uchwałą Nr XVII/125/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2019 r.
 9. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
 10. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 11. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Wierzchosławice lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19.
 12. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Tarnowskiego zadania pn. ,,Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1343 K relacji: Niwka – Bobrowniki Małe w miejscowości Rudka – Bobrowniki Małe Etap II”.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Powiększanie czcionki
Kontrast