Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

XLVIII Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

XLVIII Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Data/Czas
 26.01.2023   13:00

Lokalizacja
Budynek Urzędu Gminy Wierzchosławice - sala konferencyjna

Kategorie


Informujemy, że XLVIII Posiedzenie Komisji OKSSOZiPS odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 13:00 w Budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 46/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. oraz Nr 47/2022 zz dnia 30 grudnia 2022 r.
  4. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Wierzchosławice ” na lata 2019-2023.
  5. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  6. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia .