">
  • 14 marca 2018
  • 16:00
  • Urząd Gminy - sala konferencyjna

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że dnia 14 marca 2018 r. o godz. 16.00 (środa) w budynku Urzędu Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Wierzchosławice.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na 2018 r. Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 r.
4. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Wierzchosławice.


Sesja będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube Gminy Wierzchosławice!

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony