• 14 czerwca 2019
 • 09:00
 • Urząd Gminy Wierzchosławice - Sala Konferencyjna, I piętro

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzchosławice uprzejmie informuje, iż XI Sesja Rady Gminy Wierzchosławice odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice (I piętro, Sala Konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr X.
 4. Rozpatrzenie ,,Raportu o stanie Gminy Wierzchosławice w roku 2018”.
 5. Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy Wierzchosławice w roku 2018”
 6. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzchosławice za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzchosławice za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzchosławice za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wierzchosławice za rok 2018 .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wierzchosławice za rok 2018 .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019 Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2019 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Policji.
 14. Interpelacje, wnioski radnych – odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 15. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na te zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy Wierzchosławice.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony