• 20 marca 2019
  • 15:00
  • Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

Przyczyny ginięcia pszczół oraz zapobieganie ich upadkowi, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”

w ramach projektu

PN.: „Organizacja szkoleń oraz spotkań w szczególności w zakresie propagowania pszczelarstwa oraz innych niszowych działalności rolnych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, mających pozytywny wpływ na klimat oraz środowisko”

Prowadzący: Jacek Nowak – Pasieka „Barć” w Kamiannej

Miejsce szkolenia: Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach

33-122 Wierzchosławice 39 A

Terminy szkoleń: 20 marca 2019 r. godz. 15:00

Operacja pn„Organizacja szkoleń oraz spotkań w szczególności w zakresie propagowania pszczelarstwa oraz innych niszowych działalności rolnych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, mających pozytywny wpływ na klimat oraz środowisko” mająca na celu przeprowadzenie szkoleń i spotkań na terenie obszaru realizacji LSR, w tym z zakresu pszczelarstwa oraz ekologicznych upraw w tym niszowych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Cel operacji zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony