• 12 grudnia 2017
  • 17:00
  • Urząd Gminy - sala konferencyjna

Przewodniczący Rady Gminy Wierzchosławice informuje, że posiedzenie  wspólne  komisji stałych Rady Gminy Wierzchosławice odbędzie  się w dniu 12 grudnia  2017 r. o godz. 17.00 (wtorek)  w budynku Urzędu Gminy (sala konferencyjna)

Temat posiedzenia komisji :

  1. Otwarcie posiedzenia .
  2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na 2018r.
  5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2018-2032.
  6. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wierzchosławice na 2018 rok.
  7. Opracowanie planu pracy Rady Gminy Wierzchosławice na 2018 rok  oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2018 rok.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony