">
 • 17 października 2018
 • 09:00
 • Centrum Kultury Wsi Polskiej

Sesja 17 października 2018 r. o godz. 9.00 (środa) w budynku Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach (aula) Proponowany porządek LV sesji Rady Gminy Wierzchosławice :

 1. Otwarcie LV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LIV.

 4. Podsumowanie kadencji Wójta Gminy Wierzchosławice za okres kadencji 2014-2018.

 5. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Wierzchosławice w latach 2014 – 2018.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na 2018r. Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2018-2032 przyjętej uchwałą Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą ,,Placówka Wsparcia Dziennego w Łętowicach’’.

 9. Interpelacje, wnioski radnych – odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

 10. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na te zapytania.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad LV sesji Rady Gminy Wierzchosławice.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony