• 18 października 2018
  • 10:00
  • Centrum Kultury Wsi Polskiej

Konferencja organizowana w ramach operacji pn.: „Promocja i rozwój klastra energii ZPT poprzez stworzenie modelu energetyki rozproszonej” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarejestruj się jako partner KSOW, www.ksow.pl

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony