• 22 maja 2018
 • 14:00
 • Urząd Gminy - sala konferencyjna

Przewodniczący Komisji   Rewizyjnej    Rady Gminy Wierzchosławice informuje o posiedzeniu, które odbędzie się w dniu: 22 maja   2018r. o godz. 14.00 (wtorek) w budynku urzędu gminy (pokój Nr 15).

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu
  z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Wierzchosławice.
 4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
 6. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzchosławice za 2017 rok.
 7. Opracowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wierzchosławice z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Zamknięcie posiedzenia.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony