• 25 kwietnia 2019
 • 14:00
 • Urząd Gminy Wierzchosławice - Sala Konferencyjna, I piętro


Przewodnicząca Rady Gminy Wierzchosławice uprzejmie informuje, iż IX Sesja Rady Gminy Wierzchosławice odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek), o godz. 14:00 w budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach (Sala Konferencyjna, I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie IX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VIII.
 4. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym sołtysom oraz podziękowanie sołtysom kadencji 2015-2019.
 5. Informacja Wójta Gminy Wierzchosławice z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał Rady Gminy.
 6. Sprawozdanie merytoryczne Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. z działalności w wynajmowanym obiekcie w Wierzchosławicach za 2018 rok .
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach za rok 2018
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach za rok 2018.
 11. Interpelacje, wnioski radnych – odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 12. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na te zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Wierzchosławice.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony