• 13 grudnia 2018
  • 14:00
  • Urząd Gminy Wierzchosławice, I piętro, pokój 15

II Posiedzenie Komisji OKSSOZiPS odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, pok. 15, I p.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie porządku posiedzenia.
  2. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na 2019 rok.
  3. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2019 – 2032.
  4. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok
  5. Zamknięcie posiedzenia.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony