• 10 grudnia 2018
  • 11:30
  • Urząd Gminy Wierzchosławice, I piętro, pokój 15

I Posiedzenie Komisji SWiP odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, I p. pok. 15

Porządek obrad:

  1. Otwarcie porządku posiedzenia.
  2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
  3. Wybór Sekretarza Komisji.
  4. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Wierzchosławice.
  5. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony