Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Badania i spotkanie edukacyjne – Profilaktyka raka piersi

Data/Czas
 13.11.2019   12:00

Lokalizacja
Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach

Kategorie


Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 – 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

Na badania i spotkanie edukacyjne zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat ( ur.1969-1950 ):
– mieszkanki Małopolski
– uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Na spotkanie edukacyjne zapraszamy od 15.00:
13 listopada 2019 – WIERZCHOSŁAWICE
sala Gminnego Centrum Kultury, Wierzchosławice 39a

Na badania zapraszamy od 12.00:
13 listopada 2019 – WIERZCHOSŁAWICE
parking Gminnego Centrum Kultury, Wierzchosławice 39a

INFORMACJE I ZAPISY: 12 6330218, 503 777 651 – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Mammografia… warto o niej pamiętać! Wykonuj badania regularnie!

Nasz przyjazd związany jest ściśle z realizacją projektu, którego celem jest zwiększenie uczestnictwa kobiet w badaniach profilaktycznych.
Mamy nadzieję, że badania, które organizujemy pozwolą kobietom skupić uwagę na własnym zdrowiu.
Bardzo prosimy o zachęcanie do uczestnictwa w tym zdrowotnym wydarzeniu szczególnie osoby, które nie wykonywały jeszcze badania.
Udział w badaniach jest całkowicie bezpłatny!

Może uda nam się wspólnie wymyślić sposób na zwiększenie chęci uczestnictwa kobiet w badaniach profilaktycznych.

W załączeniu przesyłamy materiały promocyjne z prośbą o rozpropagowanie stosownych informacji, by jak najwięcej kobiet mogło dowiedzieć się o Projekcie i wykonać bezpłatne badania profilaktyczne.
Przesyłamy również informacje nt innych bezpłatnych projektów prowadzonych przez nasze centrum. Zapraszamy do zgłoszeń.

Nasze działania są związane z realizacją Projektu: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021″ współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności
zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiększanie czcionki
Kontrast