Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice dla terenów inwestycyjnych przy zjeździe autostradowym – etap A

5 stycznia 2023

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice dla terenów inwestycyjnych przy zjeździe autostradowym – etap A, którego głównym celem jest przeznaczenie obszaru w większości pod tereny usług i tereny produkcyjne Wójt Gminy Wierzchosławice zaprasza na dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, która odbędzie się w siedzibie urzędu Gminy Wierzchosławice w dniu 9 stycznia 2023 r. o godzinie 13:00.

Uwagi do projektu można składać na piśmie do Wójta Gminy Wierzchosławice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2023 r.

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest w dniach od 14 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice.

Ostatnia modyfikacja: 5 stycznia 2023

Komentowanie jest wyłączone.