Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Droga w Rudce do remontu z dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych

21 kwietnia 2020

Przebiegająca wzdłuż boiska sportowego droga gminna w Rudce doczeka się remontu. Samorząd gminny pozyskał na to zadanie dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji to ponad 317 tys. zł, z czego dotacja wynosi  190 tys. zł.

To dla nas duży sukces. Na przygotowanie wniosku mieliśmy w ubiegłym roku około miesiąc, a mówimy przecież o bardzo dużych inwestycjach – tłumaczy wójt gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz. – Droga w Rudce jest niestety w złym stanie technicznym. Dzięki przyznanym środkom znacząco w tym miejscu podniesiemy poziom bezpieczeństwa pieszych, jak również komfort podróży kierowców. Jest to kontynuacja poprawy stanu infrastruktury drogowej w Rudce przysiółku Partyń. 

W ramach inwestycji nową nawierzchnię zyska blisko półkilometrowy odcinek.  

Dodajmy, że na liście rezerwowej znajduje się natomiast  wniosek o dofinansowanie remontu drogi w Łętowicach (przysiółek Bardyjówek). Droga ta jest aktualnie w kiepskim stanie. Remont tego krótkiego, półkilometrowego  odcinka wyceniany jest na 370 tys. zł. 

Mam nadzieję, że w ramach oszczędności po przetargowych w skali całej małopolski pojawią się dodatkowe pieniądze i ta droga również zostanie wyremontowana – dodaj wójt Mróz. 

Fundusz Dróg Samorządowych powstał w 2018 roku. Jest to mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast