Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Dodatkowa rekrutacja uzupełniająca na szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci”

8 czerwca 2020

Gmina Wierzchosławice ogłasza dodatkową rekrutację uzupełniającą na szkolenie Moje finanse i transakcje w sieci” (3/GR/MFTS/03.2020) prowadzone w mikroprojekcie pn. „Internet i MY – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Wierzchosławice” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Rekrutacja będzie prowadzona od 8.06.2020 r. do momentu pozyskania brakującej liczby  zgłoszeń zgodnie z założeniami mikroprojektu.

Szkolenie będzie prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich do biura projektu osobiście, pocztą lub e-mailem (skan). Biuro mikroprojektu tj. pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-19, czynne w godzinach pracy urzędu.

Osoby zgłaszające się do biura mikroprojektu proszone są o zachowanie szczególnych środków ostrożności zgodnie z obecnie obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi (osłona ust i nosa, dezynfekcja dłoni, zachowanie dystansu).

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania na stronie https://www.wierzchoslawice.pl/wznowienie-rekrutacji-na-bezplatne-szkolenia-komputerowe/

Do udziału w szkoleniu zapraszamy – mieszkańców gminy Wierzchosławice powyżej 25 roku życia.

Ostatnia modyfikacja: 8 czerwca 2020

Komentowanie jest wyłączone.