Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Dobiegły końca zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP na terenie naszej gminy

16 marca 2023

W dniach 4 i 11 marca 2023 r. przeprowadzone zostały zebrania w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Małych i w Rudce.

Po przywitaniu druhów i gości, wyborze przewodniczących i protokolantów oraz przedstawieniu przez Komisje Rewizyjne sprawozdań z działalności, zgromadzeni po krótkim omówieniu przedmiotowych sprawozdań i planów finansowych, w wyniku jednomyślnego głosowania, udzielili obydwu Zarządom absolutorium.

Kolejno rozpoczął się czas na podjęcie dyskusji i zgłoszenie wolnych wniosków. Podczas tego etapu poruszono m. in. tematy związane z działalnością operacyjną i statutową OSP, udziałem druhów w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz związanych z pomocą Uchodźcom z Ukrainy w pierwszych miesiącach wojny, organizacją i rozwojem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, planowaną rozbudową Domu Ludowego w Bobrownikach Małych o Remizę OSP oraz planowanego zakupu kolejnego nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Łętowice.

Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2023

Komentowanie jest wyłączone.