Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć:

  • elektronicznie – na stronie: zone.gunb.gov.pl, (otwiera nowe okno)
  • papierowo – wypełnioną odręcznie deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach

Termin na złożenie deklaracji:

  • 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących,
  • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, dla nowo powstałych obiektów.

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow / otwiera nowe okno /

Pliki do pobrania:

Komentowanie jest wyłączone.