Decyzją Wojewody Małopolskiego Gmina Wierzchosławice przejęła na własność nieruchomość położoną w Bobrownikach Małych oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 471.

Na ww. działce znajduje się budynek Domu Ludowego oraz Domu Sportu w Bobrownikach Małych. W ww. budynku siedzibę ma ponadto Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie CASTOR i Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrowianki”.

Przejęcie nieruchomości na własność spowoduje poprawę jej wyglądu i funkcjonowania a to przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców na terenie sołectwa Bobrowniki Małe.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony