Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Czwarta edycja rekrutacji na bezpłatne szkolenia komputerowe

10 marca 2020

Gmina Wierzchosławice ogłasza 4 edycję rekrutacji do mikroprojektu pn. „Internet i MY – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Wierzchosławice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Rekrutacja będzie prowadzona od 9.03.2020 r. do 23.03.2020 r.
W ramach 4 edycji rekrutacji prowadzimy nabór uczestników/uczestniczek na 3 bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach 3 modułów tematycznych:

  • „Moje finanse i transakcje w sieci”- 1 grupa
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – 1 grupa
  • „Kultura w sieci” – 1 grupa

Rekrutacja jest prowadzona na każde szkolenie oddzielnie. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy – mieszkańców gminy Wierzchosławice powyżej 25 roku życia.

Szkolenia będą prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich do biura projektu osobiście, pocztą lub e-mailem (skan). Biuro mikroprojektu tj. pok. 14 w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-37, czynne w godzinach pracy urzędu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2020

Komentowanie jest wyłączone.