Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Cyfrowy Klub Senior + w Wierzchosławicach

6 grudnia 2022

Gminie Wierzchosławice zostało przyznane dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji w wysokości 20 000 zł na realizację projektu pn. „Cyfrowy Klub Senior+ w Wierzchosławicach”.

Projekt polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów – członków Klubu Senior+ w Wierzchosławicach poprzez zakup 7 nowych laptopów i 3 nowych tabletów. Sprzęt zakupiony ze środków dotacji zostanie wykorzystany w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów. W tym celu zostanie stworzony kącik cyfrowy w Klubie Senior+ w Wierzchosławicach, z którego będą mogli korzystać seniorzy w godzinach funkcjonowania Klubu.

Stworzenie cyfrowego kącika w Klubie Senior+ w Wierzchosławicach przyczyni się do:

  • przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób starszych;
  • zwiększenia zaangażowania osób starszych w życie wsi, gminy i regionu;
  • przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów;
  • poprawy jakości i poziomu życia seniorów w Gminie Wierzchosławice;
  • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w sieci;
  • wirtualnego spędzania czasu wolnego przez seniorów;
  • zwiększenia i uatrakcyjnienia oferty zajęć oferowanych osobom starszym przez Klub Senior+ w Wierzchosławicach;
  • promowania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy;
  • upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów.

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach – jednostka organizacyjna Gminy, która prowadzi ośrodek wsparcia dla seniora w formie Klubu Senior+ w Domu Ludowym im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Dotychczas Gmina Wierzchosławice nie korzystała ze środków Ministerstwa Cyfryzacji na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2022

Komentowanie jest wyłączone.