Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe jednostek Ochrony Przeciwpożarowej z terenu Gminy Wierzchosławice!

14 czerwca 2022

W ubiegłą sobotę na terenie Domu Rekolekcyjnego Sióstr Kanosjanek w m. Gosławice, odbyły się Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe jednostek Ochrony Przeciwpożarowej z terenu Gminy Wierzchosławice pod nazwą „Klasztor 2022”.

Ćwiczenia obejmowały 2 epizody, jeden to pożar wewnętrzny budynku Klasztoru, drugi to wypadek drogowy z pożarem samochodu.

W pierwszym epizodzie zadaniem strażaków było ugaszenie pożaru pomieszczeń wewnątrz budynku, ewakuacja poszkodowanych oraz udzielenie im pierwszej pomocy, a następnie oddymienie i przewietrzenie pomieszczeń budynku.
Scenariusz drugiego zdarzenia przewidywał likwidację skutków wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych, uwolnienie i ewakuację poszkodowanych oraz ugaszenie pożaru samochodu.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie praktycznego przygotowania jednostek OSP Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i OSP współdziałających z KSRG do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku:

  • pożarów obiektów sakralnych oraz ewakuacji poszkodowanych z obiektów objętych pożarem – prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych z wykorzystaniem aparatów ochrony dróg oddechowych w pomieszczeniach o ograniczonej widoczności i ewakuacja osób poszkodowanych ze strefy,
  • prowadzenia działań podczas wypadków w komunikacji drogowej – praca narzędziami hydraulicznymi w symulowanym zdarzeniu drogowym (nożyce, rozpieracze ramieniowe i kolumnowe) i ewakuacja osób poszkodowanych ze strefy,
  • prowadzenia działań w zakresie udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej – budowa stanowiska medycznego, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przygotowanie poszkodowanych do transportu przez ZRM.

W trakcie ćwiczeń sprawdzono również alarmowanie, współdziałanie i dowodzenie jednostkami ochrony przeciwpożarowej, oraz doskonalono współpracę pomiędzy jednostkami OSP z terenu Gminy Wierzchosławice. Szkolenia tego typu są niezbędne, aby jednostki OSP były właściwie przygotowane do prowadzenia działań gaśniczych, ratownictwa drogowego i ratownictwa medycznego.

W ćwiczeniach udział wzięli:
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Wierzchosławice:

OSP KSRG Wierzchosławice, OSP KSRG Łętowice, OSP Gosławice, OSP Komorów, OSP Bogumiłowice, OSP Rudka, OSP Mikołajowice, OSP Bobrowniki Małe
Członkowie Zarządu Gminnego ZOSP RP  na czele z  Prezesem ZOG ZOSP RP dh. Ryszardem Kawą
Z ramienia Urzędu Gminy Wierzchosławice:
Mróz Andrzej – Wójt Gminy Wierzchosławice
Andrzej Pittner – Komendant Gminny OPP i ZK.

Po zakończonych ćwiczeniach przyszedł czas na ich podsumowanie, dyskusje, wnioski oraz posiłek regeneracyjny.
Serdecznie dziękujemy Siostrom Kanosjankom za umożliwienie zorganizowania ćwiczeń na terenie Domu Rekolekcyjnego oraz Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie za pomoc w organizacji.

Za udostępnione zdjęcia dziękujemy:
Panu Robertowi Brylowi
Panu Romanowi Kapuścińskiemu – Capucino112.eu
Panu Konradowi Sikorskiemu – Fotografia Ratownicza

 

 

Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2022

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast