Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sieciechowice – pomoc finansowa

7 lipca 2020

Gmina Wierzchosławice otrzymała pomoc finansową na realizację zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sieciechowice. W zakres operacji wchodzi montaż ośmiu urządzeń siłowni zewnętrznej tj.: Ławka prosta/Poręcz, Prasa nożna/Steper, Poręcz równoległa/Drabinka, Prasa ręczna/Wyciąg górny, Wioślarz, Orbitrek, Biegacz, Jeździec. Ponadto w ramach operacji wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej, dostarczone i zamontowane cztery ławki do siedzenia, trzy kosze na śmieci oraz regulamin siłowni.

Cel operacji: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sieciechowice w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji: 6 miesięcy.

Wyniki operacji: 1 obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – miejsce aktywnego spędzania czasu na powietrzu.

Całkowita wartość projektu to: 59 411,85 zł, z czego pomoc finansowa wynosi: 37 803,00 zł. Poziom dofinansowania 63,63%.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Ostatnia modyfikacja: 17 marca 2021

Komentowanie jest wyłączone.