Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach

1 września 2021

Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wierzchosławice wraz z ogrodzeniem i monitoringiem oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła podłączoną na potrzeby obiektu. W obiekcie prowadzony będzie odbiór od osób fizycznych – mieszkańców gminy – odpadów: makulatury, tworzywa sztucznego, metali, szkła, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, strzykawek, termometrów rtęciowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych i ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, odzieży, tekstyliów, i innych frakcji odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. Istnienie nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pozwoli na bardziej intensywny odzysk, poprzez pokazanie mieszkańcom zainteresowania Gminy ulepszaniem technologii unieszkodliwiania odpadów, co pozwoli na zmniejszenie liczby nielegalnych wysypisk. W ramach projektu powstały m.in.: budynek socjalno-biurowy wraz z pompą ciepła, budynek kontenerowy – punkt drugiego życia, wiata stalowa na kontenery, waga samochodowa, plac składowania pojemników i kontenerów, parkingi – miejsca postojowe, oświetlenie terenu, monitoring wizyjny, tablice edukacyjne.

 

Projekt realizowany był przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania: 964 215,00  zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  819 582,75 zł

 

Ostatnia modyfikacja: 27 września 2021

Komentowanie jest wyłączone.