Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Badania geofizyczne metodą sejsmiczną

1 lipca 2022

Grupa Sejsmiczna PL-188 Geofizyki Toruń S.A jako wykonawca prac, działając w imieniu i na rzecz PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że na terenie Gminy Wierzchosławice rozpoczną się badania geofizyczne (prace sejsmiczne).

Planowany harmonogram prac:

  • lipiec – wrzesień 2022 – powiadamianie o pracach badawczych
  • sierpień – październik 2022 – prace geodezyjne i rozkładanie czujników w terenie
  • wrzesień – grudzień 2022 – akwizycja danych geodezyjnych (zbieranie danych)

Badania sejsmiczne będą realizowane w trybie art. 85a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022, poz. 1066 t.j.). Celem planowanych prac jest rozpoznanie struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż gazu ziemnego. Prace sejsmiczne polegać będą na wysyłaniu w głąb ziemi fal sejsmicznych, które odbijają się od głębokich warstw geologicznych. Fale sejsmiczne generowane są za pomocą zestawu specjalistycznych maszyn samobieżnych (Vibroseis). Rejestrację fal sejsmicznych wykonuje się przy użyciu nodalnych czujników drgań rozmieszczonych na powierzchni ziemi wzdłuż zaprojektowanych linii pomiarowych.

 Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami art. 144 – 152 wyżej powołanej ustawy.

Ostatnia modyfikacja: 1 lipca 2022

Komentowanie jest wyłączone.