W okresie od 8 listopada do 15 listopada 2017r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w formie ankiety publicznej w sprawie:

„Zmiany granic administracyjnych i odłączenia względem linii kolejowej południowej części sołectwa Kępa Bogumiłowicka od terytorium Wierzchosławice i włączenia tej części do Gminy Miasta Tarnowa.”

Udział w konsultacjach mogą wziąć mieszkańcy sołectwa Kępa Bogumiłowcka posiadający w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze, wypełniając ankietę publiczną załączoną na dole informacji.

Mieszkaniec może wypełnić tylko jedną Ankietę.

Ankieta jest dostępna w Urzędzie Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy lub na dolej tej wiadomości.

Ankiety można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w okresie trwania konsultacji, w godzinach pracy Urzędu lub przedłożyć Wójtowi Gminy na Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2017r. o godzinie 18:00 w Świetlicy wiejskiej w Kępie Bogumiłowckiej.

Zebranie wiejskie kończy konsultację społeczną w powyższej sprawie.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacji i Zebraniu wiejskim w tak ważnej sprawie dla mieszkańców sołectwa Kępa Bogumiłowicka i Gminy Wierzchosławice.

Wójt Gminy 
Zbigniew Drąg

Pliki do pobrania:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony