Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu

9 listopada 2020

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie powiatu gorlickiego, tarnowskiego lub miasta Tarnowa, w wieku 30 lat i więcej należące do co najmniej jednej z grup:

osoby powyżej 50 roku życia
osoby długotrwale bezrobotne
osoby niepełnosprawne
osoby o niskich kwalifikacjach
kobiety

W ramach projektu oferowane są: staże, szkolenia zawodowe, refundacje doposażenia stanowiska pracy u pracodawcy, wsparcie pośrednika pracy, trenera zatrudnienia wspieranego, poradnictwo zawodowe i wsparcie motywacyjne psychologiczne.

Szczegółowe informacje w biurach projektu: w Tarnowie, ul. Mościckiego 28, tel. 519 654 650 i w Gorlicach, ul. 11 Listopada 27 tel. 517 247 200 oraz na stronie internetowej projektu, www.kluczemdosukcesu.pakd.pl 

Ostatnia modyfikacja: 9 listopada 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast