Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

„Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu”

13 listopada 2020

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zaprasza osoby pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie powiatu gorlickiego, tarnowskiego lub miasta Tarnowa, w wieku 30 lat i więcej należące do co najmniej jednej z grup:

    • osoby powyżej 50 roku życia
    • osoby długotrwale bezrobotne
    • osoby niepełnosprawne
    • osoby o niskich kwalifikacjach
    • kobiety

W ramach projektu oferuje: staże, szkolenia zawodowe, refundacje doposażenia stanowiska pracy u pracodawcy, wsparcie pośrednika pracy, trenera zatrudnienia wspieranego, poradnictwo zawodowe i wsparcie motywacyjne psychologiczne.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w biurach projektu: w Tarnowie, ul. Mościckiego 28, tel. 519 654 650 i w Gorlicach, ul. 11 Listopada 27 tel. 517 247 200 oraz na stronie internetowej projektu, www.kluczemdosukcesu.pakd.pl 

 

Ostatnia modyfikacja: 13 listopada 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast