Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z Aktualnościami dotyczącymi Gminy Wierzchosławice. Życzymy miłej lektury!

„Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy – ku pamięci zasłużonym na rzecz Gminy Wierzchosławice”

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz oraz Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Wierzchosławice na uroczyste otwarcie wystawy historycznej pn.:  „Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu jakim dysponujemy” – ku pamięci zasłużonym na rzecz Gminy Wierzchosławice”, które odbędzie się 25 października 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach.  

Próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach

W dniach 11 i 15 października 2019 roku na obiektach Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach przeprowadzono praktyczne ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji budynku. W ćwiczeniach oprócz uczniów, nauczycieli i personelu szkolnego udział wzięły siły i środki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzchosławice. Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości […]

„Kwiaty dla Bohaterów” 

„Kwiaty dla Bohaterów” – to tytuł projektu patriotycznego realizowanego przez Szkołę Podstawową im. 100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach. 18 października 2019 r.  odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu w parku Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. W  spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Wierzchosławice – Andrzej Mróz, który przybliżył uczniom i uczennicom Szkoły Podstawowej w […]

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

W dniu 18.10 2019 r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wierzchosławice, podczas której podjęto uchwały w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wierzchosławice oznaczonej jako działka nr 529 i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, powierzenia Wodociągom Wierzchosławickim spółka z.o.o. obowiązkowego zadania własnego Gminy Wierzchosławice w zakresie utrzymania […]

Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Gosławice

Gmina Wierzchosławice wykonała renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Gosławice. Prace obejmowały: wyczyszczenie, pogłębienie, uformowanie i odmulenie zbiornika, wzmocnienie i zagęszczenie oraz humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw, wymianę istniejącego rurociągu przelewowego i montaż zasuwy kołnierzowej. Renowacja zbiornika poprawiła jakość gruntów rolnych poprzez zatrzymanie wód zalewających pola uprawne. Wzmocniła również ochronę przeciwpowodziową wsi […]

Zobacz więcej...

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony