Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z Aktualnościami dotyczącymi Gminy Wierzchosławice. Życzymy miłej lektury!

Decyzja Wojewody Małopolskiego dot. nieruchomości w Bobrownikach Małych

Decyzją Wojewody Małopolskiego Gmina Wierzchosławice przejęła na własność nieruchomość położoną w Bobrownikach Małych oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 471. Na ww. działce znajduje się budynek Domu Ludowego oraz Domu Sportu w Bobrownikach Małych. W ww. budynku siedzibę ma ponadto Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie CASTOR i Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrowianki”. Przejęcie nieruchomości na własność spowoduje […]

136 tysięcy na boisko sportowe przy Centrum Kultury Wsi Polskiej im. W. Witosa w Wierzchosławicach

Gmina Wierzchosławice otrzymała dotację z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w wysokości 136 000 zł na przebudowę i wymianę nawierzchni boiska sportowego przy Centrum Kultury Wsi Polskiej im. W. Witosa w Wierzchosławicach. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wierzchosławice w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. […]

W Gosławicach będzie nowa trasa rowerowa

Nasza Gmina otrzymała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Budowa trasy rowerowej Wierzchosławice – Dwudniaki – Velo Dunajec w Gminie Wierzchosławice”. Umowę gwarantującą dofinansowanie projektu na ręce wójta Wierzchosławic Andrzeja Mroza przekazali marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Anna Pieczarka z zarządu województwa. Trasa rowerowa Wierzchosławice – […]

Puchar Dyrektora ZSP w Wietrzychowicach dla siatkarek z Rudki

Dnia 10 czerwca w ZSP w Wietrzychowicach odbył się turniej piłki  siatkowej o Puchar Dyrektora ZSP w Wietrzychowicach. W turnieju wzięły udział dziewczęta z klas VII, VIII i III gimnazjum, a były to zespoły z Lisiej Góry, Wietrzychowice I i II oraz zespół z Rudki. Nasze dziewczęta :Ilona Curyło , Izabela Golla, Natalia Ciupek, Emilia […]

XI Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Rada Gminy Wierzchosławice jednogłośnie udzieliła Wójtowi wotum zaufania.  Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania odbyło się po raz pierwszy i było wynikiem zmiany ustawy o samorządzie gminnym. Podjęcie uchwały w tym zakresie poprzedzone było debatą podczas której Radni i zaproszeni goście mieli możliwość wymiany spostrzeżeń, uwag. Wójt Gminy Andrzej Mróz odpowiadał na liczne pytania. Na XI […]

Zobacz więcej...

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony