„Małopolskie Remizy 2019”: Gmina Wierzchosławice z dotacją na remont i modernizację remizy OSP Rudka!

15 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu tarnowskiego otrzymało dotacje na remonty i modernizację swoich remiz w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019”.  W tej edycji konkursu dotację w wysokości 48 000 zł otrzymała również Gmina Wierzchosławice. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację prac budowlano – remontowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce.

Promesy gwarantujące przyznanie dofinansowania przedstawicielom samorządów oraz jednostek OSP z powiatów: tarnowskiego i dąbrowskiego w dniu 28 maja 2019 r. wręczyli: Anna Pieczarka Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Wojciech SkruchRadny Województwa Małopolskiego oraz Kazimierz KoprowskiPrezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W imieniu Gminy Wierzchosławice dokument potwierdzający dotację odebrał Wójt – Andrzej Mróz. Jednostkę OSP Rudka reprezentował Prezes – Witold Wiśniewski.

Fot. Biuro Prasowe UMWM (malopolska.pl)

Zgłoś swój pomysł do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego!

Masz pomysł na wydarzenie, które spodoba się mieszkańcom Twojego powiatu? Widzisz, że potrzebna jest jakaś inwestycja albo inicjatywa, która pomoże rozwiązać społeczny problem? Chcesz, żeby w Twojej okolicy było ciekawiej lub po prostu – piękniej? Dobrze się składa –  27 maja ruszyło składanie zadań do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat. Na wypełnione formularze Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka do 17 czerwca 2019! Pamiętaj – musisz dokładnie przestrzegać terminu. Jeśli zadanie wpłynie do urzędu za późno – nie zostanie w ogóle wzięte pod uwagę. Warto skorzystać z generatora wniosku – łatwiej wypełnisz formularz i unikniesz wielu błędów.

WEJDŹ NA: www.bo.malopolska.pl – strona internetowa BO Małopolska (wszystkie niezbędne informacje, formularze, harmonogram, generator wniosków)

Ćwiczenia RENEGADE SAREX 19

Informujemy iż w dniach 28-30 maja (wtorek-czwartek) odbędą się ćwiczenia RENEGADE SAREX 19 polegające na wykorzystaniu systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019r. planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez systemy alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza.

Odwołanie alarmu powodziowego

Wójt Gminy w Wierzchosławicach informuje, że w związku z unormowaniem się sytuacji powodziowej, stabilizacją pogody, oraz odwołaniem alarmu powodziowego na terenie powiatu tarnowskiego, Wójt Gminy Wierzchosławice odwołuje pogotowie powodziowe na terenie całej Gminy Wierzchosławice z dniem 25 maja 2019r. od godz. 14:00

Wysoki stan wód – informacje 24.05.2019

W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz podnoszącym się poziomem wody w rzece Dunajec potokach Ulga i Czernawa oraz wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego kontynuowane jest patrolowanie wałów, śluz oraz wszystkich cieków wodnych na terenie Gminy realizowane przez jednostki OSP.

Na potoku Ulga w rejonie Kopalni Gazu Ziemnego w m. Wierzchosławice umocniono wał workami z piaskiem w miejscach jego osłabienia i wyrw w wale.
Osoby mieszkające w międzywalu Dunajca w m. Bobrowniki Małe, zostały poinformowane o podnoszącym się stanie wód rz. Dunajec.

Woda z potoków które mają ujście do stawów i rz. Dunajec nadal spływają z terenu Gminy, poziom Ulgi poniżej korony wałów.
Wszystkie jednostki OSP są postawione w podwyższony stan gotowości, ustalone dodatkowe sposoby alarmowania, oraz zadania – patrolowanie wałów, rzek i potoków na terenie Gminy.

Dzień Otwartych Remiz w Gminie Wierzchosławice

W dniu 18 maja 2019r. w ramach akcji „ Dzień Otwartych Remiz” na terenie Gminy Wierzchosławice nasi druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych gościli w swoich progach wielu przyjaciół i sympatyków pożarnictwa wraz z dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz starszą młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych potencjalnie przyszłych druhów OSP.

Dla odwiedzających były przygotowane atrakcje w formie pokazów i prezentacji, była możliwość sprawdzenia się na mini torze przeszkód, przy stanowisku pomocy medycznej, próbie rozwijania węży pożarniczych i podania wody. Strażacy druhowie prezentowali sprzęt znajdujący się na wyposażeniu swoich Jednostek, jego możliwości oraz sposoby wykorzystywania podczas akcji.
Dla zainteresowanych i uczestniczących w tym dniu w zabawie czekały drobne upominki coś na słodko oraz możliwość wykonania fotografii ze sprzętem strażackim.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za przybycie i mamy nadzieję, że fajną zabawą i edukacją mogliśmy przybliżyć historię poszczególnych OSP, ciężką pracę strażaków oraz wyposażenie sprzętowe.
Zapraszamy na kolejne spotkania.

Krótka FOTORELACJA z wydarzenia.

Piłkarze Bruk-Bet Termalica Nieciecza z wizytą w Przedszkolu Publicznym w Wierzchosławicach

W dniu dzisiejszym nasze przedszkole odwiedzili Trener grup młodzieżowych Pan Marek Kowalik oraz piłkarze zespołu seniorów Michał Skóraś, Dawid Kalisz, Dariusz Pawłowski z zespołu Bruk Bet Termalica Nieciecza.

Na spotkaniu, które odbyło się w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach, byli obecni Wójt Gminy Wierzchosławice Pan Andrzej Mróz, Wice Dyrektor Szkoły Pan Maciej Lis – Prezes Akademii Piłkarskiej Wierzchosławice, oraz Dyrektor Przedszkola Pani Jolanta Siudut oraz oczywiście najmłodsi, czyli wszystkie grupy przedszkolaków wraz z swoimi opiekunami.

Piłkarze Klubu Bruk Bet Termalica Nieciecza na początku spotkania opowiedzieli przedszkolakom jak zaczynali swoja przygodę, a teraz karierę z piłką nożną, jakie osiągnęli sukcesy do tej pory oraz odpowiadali na przeróżne pytania przedszkolaków. Następnie zademonstrowali swoje umiejętności piłkarskie i przeprowadzili krótkie zajęcia z przedszkolakami, organizując im różne gry i zabawy z piłkami.

Na końcu spotkania Pan Andrzej Mróz Wójt Gminy Wierzchosławic, wręczył piłkarzom pamiątkową książkę o historii Wierzchosławic, oraz opowiedział o nowopowstającej Akademii Piłkarskiej w Wierzchosławicach, która niebawem rozpocznie swoją działalność.

Galeria z wydarzenia: FOTORELACJA

Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie na konserwację ołtarza w zabytkowej kaplicy w Bogumiłowicach!

W ramach konkursu „Małopolskie Kapliczki” zaplanowano przeprowadzenie na terenie Małopolski aż 16 inwestycji opiewających na łączną kwotę ponad 570 tys. zł. Jednym z beneficjentów jest Gmina Wierzchosławice, która otrzymała dotację w wysokości 12 000 zł na wykonanie zadania pod nazwą: „Konserwacja ołtarza św. Jana Nepomucena z 1908 r. w zabytkowej kaplicy w Bogumiłowicach”.

Podczas spotkania, które odbyło się w Krakowie w dniu 14 maja 2019 r. Łukasz SmółkaWicemarszałek  Województwa Małopolskiego  oraz  Rafał Stuglik i Stanisław BisztygaRadni Sejmiku Województwa Małopolskiego –  wręczyli symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania. W imieniu Gminy Wierzchosławice dokument odebrał Wójt – Andrzej Mróz.

 

Fot. www.malopolska.pl

Projekt „Pomocna dłoń” – opieka nad osobami niesamodzielnymi!

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o wraz z Partnerami projektu : Gminą Wierzchosławice , Gminą Tarnów oraz Stowarzyszeniem eMagra realizuje projekt ” Pomocna dłoń”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR, zakres wsparcia: Typ projektu A – Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

Głównym celem projektu jest organizowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi jak najdłużej w miejscu zamieszkania w otoczeniu rodziny przez funkcjonowanie w latach 2018-2023 Ośrodka oferującego kompleksowe wsparcie dla 400 opiekunów i 400 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie subregionu tarnowskiego.

Rezultatem projektu będzie utworzenie w budynku Mościckiego Centrum Medycznego Ośrodka oferującego całodobowy, czasowy pobyt dla 370 osób niesamodzielnych. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie również, 30 osób niesamodzielnych bezpośrednio w miejscu zamieszkania oraz 400 opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych korzystających z praktyk opiekuńczych i szkoleń.

Zadaniem projektu jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb opiekunów osób niesamodzielnych poprzez czasowe odciążenie w opiece nad osobą niesamodzielną oraz kompleksowe, interdyscyplinarne i odpowiadające na potrzeby wsparcie mające na celu poprawę kompetencji opiekuńczych, a tym samym podniesienie jakości opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi.
W ramach projektu utworzone zostanie całodobowe doradztwo telefoniczne- infolinia. Wsparcie poprzez infolinię ma na celu ułatwienia dostępu do wiedzy opiekuńczej oraz zwiększenie dostępu opiekunów nieformalnych do informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń. W okresie realizacji projektu przewiduje się udzielenie 3240 indywidualnych porad telefonicznych.

Działania informacyjno-edukacyjne w ramach infolinii oraz szkoleń kierowane są także do kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi, w tym przede wszystkim służby zdrowia i pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest przez Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie w partnerstwie z Gminą Tarnów, Gminą Wierzchosławice oraz Stowarzyszenie eMagra.

Szczegóły projektu: https://www.mcm.net.pl/pomocnadlon/

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony