Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie od 3 – 13 kwietnia!

K O M U N I K A T
MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 4 do 13 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.
Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, tłuszczu bydlęcego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:
1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu;
2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji;
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.

WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII w Krakowie – tel.: (12) 293 10 00
POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII w Tarnowie – tel.: (14) 628-60-90

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW
• W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu oraz wyłożona ręcznie szczepionka w formie przynęt.
• Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie mają kształt walca.
• W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie.
• Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
• Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt.
• Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących.
• Przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza.
• Podczas przeprowadzania szczepień nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów.
• Przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów.
• W przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych wskazówek.
Dziękujemy

PLIKI do pobrania:

Gmina jest bogata bogactwem swoich mieszkańców. Zostaw podatek w Gminie Wierzchosławice!

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Wierzchosławice!

Każdy z nas chce, by gmina, w której mieszkamy miała nowe drogi wraz z wygodnymi chodnikami i oświetleniem.  Marzymy o nowych boiskach, placach zabaw dla dzieci, nowych ścieżkach rowerowych i dla pieszych , czystym środowisku oraz pięknym otoczeniu i rozwoju naszej gminy.

Każdy z nas może mieć ogromny wpływ na poprawę jakości życia w naszej gminie i może podnosić standardy otoczenia, w którym mieszkamy.

Na wszystkie inwestycje potrzeba pieniędzy. Podstawowym i największym źródłem dochodu w każdej gminie jest wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Gmina jest bogata bogactwem swoich mieszkańców.

To m.in. z tych pieniędzy możliwa jest później rozbudowa infrastruktury (dróg, chodników, kanalizacji, oświetlenia itd), utrzymanie szkół i przedszkoli czy przygotowanie atrakcyjnej oferty sportowej i kulturalnej.

W naszej gminie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają istotny wpływ na wysokość budżetu . Im większe wpływy z PIT-u, tym więcej samorząd może wydać na zaspokojenie potrzeb swoich mieszkańców.

Jeżeli  chcemy decydować o wydatkach w gminie to zostawmy tu swoje podatki!

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w  urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania.  Jest to obowiązek, o którym tysiące podatników nie wie i tym samym zasila kasy innych miast i gmin. Nie finansujmy drogi czy szkoły, z których nie będziemy korzystać!

Nawet jeśli nie mamy meldunku, możemy przyczynić się do zwiększenia budżetu gminy, w której mieszkamy i mieć decydujący wpływ na to, na co zostaną przeznaczone nasze pieniądze.

W związku z tym zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą aby w zeznaniu rocznym (PIT) wskazać jako miejsce zamieszkania: Gminę Wierzchosławice,  a jako właściwy urząd skarbowy – Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie ul. Lwowska 72-96A.

Pamiętajmy, że dobro Gminy Wierzchosławice to nasze wspólne dobro. Razem możemy zmieniać oblicze naszej gminy i być współautorami tych zmian.

Umowa dotycząca wspólnego udziału w budowie łącznika autostrady A4 wraz z mostem na Dunajcu podpisana!

W dniu 20 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Tarnowie podpisana została umowa między czterema samorządami odnośnie wspólnego udziału w budowie nowej drogi z mostem, łączącej wierzchosławicki węzeł autostrady A4 z Mościcami i ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Inwestycję realizować będzie Województwo Małopolskie.

To bardzo ważne wydarzenie – szczególnie dla naszej Gminy, gdyż obecnie – to przez Wierzchosławice, Ostrów i Kępę Bogumiłowicką przebiega główna trasa do Tarnowa dla samochodów zjeżdżających z autostrady A4 na węźle Tarnów – Mościce. Natężenie ruchu powoduje duże utrudnienia dla mieszkańców oraz stanowi zagrożenie dla mostu na rzece Dunajec, którego stan techniczny nie jest najlepszy i wymaga natychmiastowego remontu. Władze Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego, Miasta Tarnowa, Gminy Wierzchosławice oraz Grupy Azoty podpisały porozumienie z którego wynika, że droga wraz z nowym mostem powstanie do 2023 roku.

W spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie wzięli udział:  Michał Wojtkiewicz – Poseł na Sejm RP, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Anna Pieczarka – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Roman Łucarz – Starosta Tarnowski, Jacek Hudyma – Wicestarosta Tarnowski, Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa, Andrzej Mróz – Wójt Gminy Wierzchosławice  oraz Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Grupy Azoty.

Warto dodać, że ogłoszony został już przetarg na wykonanie projektu technicznego łącznika, który rozstrzygnięty ma zostać w kwietniu 2019 r. Gmina Wierzchosławice przeznaczy na realizację inwestycji kwotę 100 tys. zł.

fot. Paweł Topolski / Powiat Tarnowski

Policja sprawdza odblaski w naszej Gminie!

Dzielnicowy Posterunku Policji w Wierzchosławicach mł. asp. Jarosław Skowroński realizuje działania priorytetowe w miejscowościach Wierzchosławice, Bogumiłowice, Sieciechowice, Mikołajowice, Łętowice, Rudka, Bobrowniki Małe drogi publiczne poza obszarem zabudowanym dotyczące wyeliminowanie zagrożenia polegającego na niekorzystaniu w tych miejscach z elementów odblaskowych w porze wieczorowo nocnej przez pieszych uczestników ruchu drogowego.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – DOTACJE

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie premii w wysokości 50 000,00 zł.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 000 000,00 zł.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 25 marca 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 25 marca do 8 kwietnia 2019 r. – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 9 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00.
Termin składania wniosków upływa w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:
Cel ogólny 1.0 Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze realizacji LSR.
Cel szczegółowy 1.1 Wzrost liczby nowopowstałych firm.
Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej.

Wskaźnik produktu:
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 20 sztuk,
w tym:
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje- 1 sztuka,
Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- 1 sztuka.

Warunki udzielania wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:

  • 8 punktów z 16 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla osób fizycznych nie
    prowadzących działalności gospodarczej.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej
Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek
Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
2. Biznes Plan wraz z załącznikami.
3. Szczegółowy opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:
1. Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.
2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
3. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 632 63 45 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Nie bądź głupcem, nie wypalaj traw!

Urząd Gminy Wierzchosławice uprzejmie przypomina mieszkańcom o prawnie zabronionym wypalaniu traw, łąk i nieużytków /Żródło: ustawa o ochronie przyrody, Kodeks wykroczeń, ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenie MSWiA ws. Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, za niestosowanie się do zakazów grozi kara aresztu lub grzywny.

Przypominamy, że wypalanie roślinności niesie za sobą negatywne skutki:

  1. Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz sąsiednich obiektów
  2. Emisja dwutlenku węgla do atmosfery
  3. Degradacja gleby
  4. Niszczenie legowisk i gniazd dzikiej zwierzyny i ptactwa
  5. Zagrożenie w ruchu lądowym – dym utrudnia widoczność kierowcom

Uprasza się o utrzymanie w należytym porządku nieużytkowanych gruntów co zapewne wpłynie pozytywnie na estetyczny wygląd terenu naszej Gminy oraz bezpieczeństwo pożarowe.

Gmina Wierzchosławice otrzymała promesy na programy „MALUCH+” i „SENIOR+”!

W dniu 7 marca 2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy z udziałem Sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejStanisława Szweda, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUWJacka Kowalczyka oraz Dyrektora ZUS Oddział w KrakowieMarcina Kopcia, podczas którego nastąpiło uroczyste wręczenie małopolskim samorządom promes w ramach programów „Maluch+” i „Senior+”. Gminę Wierzchosławice reprezentował Wójt – Andrzej Mróz, który odebrał promesy na realizację obydwu programów.

   

Program „MALUCH+” zakłada dofinansowanie na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. O wsparcie z tego programu mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy, na terenie których nie działała żadna placówka samorządowa dla najmłodszych, miały gwarancję otrzymania dofinansowania w wysokości aż 80% kosztów budowy żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna. W województwie małopolskim – poza Gminą Wierzchosławice (600 000 zł) takie dofinansowanie otrzymało jeszcze 14 samorządów: Trzyciąż,  Tarnów, Lanckorona, Lubień, Wojnicz, Trzciana, Radłów, Wielka Wieś, Skała, Bobowa, Łużna, Chełmiec, Koszyce oraz Pałecznica.

Program „SENIOR+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”. O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. W ramach tegorocznej edycji programu w województwie małopolskim powstanie 19 placówek dla osób starszych, z tego 3 Domy i 16 Klubów Senior+. Poza Gminą Wierzchosławice (150 000 zł) – z nowych miejsc aktywnego wypoczynku skorzystać będą mogli seniorzy z  miejscowości: Kocmyrzów-Luborzyca, Biały Dunajec, Myślenice, Łużna, Wieprz, Iwanowice, Kalwaria Zebrzydowska, Mędrzechów, Korzenna, Miechów, Bolesław, Żabno, Łukowica, Gorlice, Michałowice, Krynica Zdrój, Kraków oraz Dąbrowa Tarnowska.

   

Zakończenie projektu – JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ!

23 lutego 2019 roku 48 uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wierzchosławice ukończyło projekt „Jeżdżę z głową”, współfinansowany przez samorząd Województwa Małopolskiego w kwocie 7 900.00 zł. i Urząd Gminy Wierzchosławice.

Uczniowie podczas pięciu wyjazdów na stację narciarską w Jastrzębi pod opieką wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa opanowali podstawowe umiejętności korzystania ze stoku, nauczyli się podstaw bezpiecznej jazdy na nartach i korzystania z wyciągu narciarskiego. Uczniowie mieli zabezpieczony dojazd na stację narciarską pod opieką nauczycieli, sprzęt narciarski (buty, narty i kask). Mamy nadzieję, że udział w tym projekcie pozwoli uczniom naszych szkół zdrowo i bezpiecznie spędzać czas na uprawianiu tego pięknego, zimowego sportu.

Ogłoszenie 2 konkursów dla organizacji pozarządowych oraz pożytku publicznego na wykonywanie zadań w 2019r.

Szanowni Państwo informujemy o ogłoszeniu 2 konkursów dotyczących wykonywania zadań w 2019r. przez organizacje pozarządowe oraz pożytku publicznego:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony