Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

12 lipca 2022

Termin rozpoczęcia naboru: 14.07.2022 r. godzina 8:00.

Termin zakończenia naboru: 04.08.2022 r. godzina 15:00. Zastrzega się zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.

Miejsce składania dokumentów: System Operatora: https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/.

Forma składania dokumentów: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora, następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania należy go:

  1. wydrukować, podpisać, dołączyć skan w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora z zastrzeżeniem iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą) w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.
  2. podpisać podpisem kwalifikowalnym oraz dołączyć podpisany dokument PDF w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora. Zapisanie podpisanych dokumentów w formie innym niż PDF pozostawia go bez rozpatrzenia.

Link do naboru:

https://arleg.eu/ogloszenie-o-naborze-formularzy-zgloszeniowych-projektu-pn-kompetencje-dla-sektorow-gospodarka-wodno-sciekowa-i-rekultywacja-runda-nr-1/

Link do informacji na Facebook:

https://www.facebook.com/agencja.arleg/posts/pfbid02uZnwjQp3J7kDDJuJmMyaB1XrfKNt49P4UMuo1NJ3T3kFpwjYfhzfsaFxBdW4LGfjl

Ostatnia modyfikacja: 12 lipca 2022

Komentowanie jest wyłączone.