Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

8 lutego 2021

INFORMACJA O PROJEKCIE „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Gmina Wierzchosławice realizuje projekt grantowy pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje; Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem realizacji projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w 5 szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez Gminę Wierzchosławice sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19;

W ramach projektu zaplanowano osiągnięcie wskaźników:

  • produktu tj. 5 szkół podstawowych zostanie wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
  • rezultatu tj. 5 szkół podstawowych będzie wykorzystywać sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dofinansowanie projektu: 74 999,25 PLN, w tym:

 

Dofinansowanie projektu z UE: 63 749,36 PLN

 

Projekt grantowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Ostatnia modyfikacja: 9 lutego 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast