Ogłoszenie o zamówieniu – Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego w Wierzchosławicach – roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące Rewitalizacji zabytkowego Domu Ludowego w Wierzchosławicach. Poniżej znajdują się pliki:

Rekrutacja uczniów 2017 / 2018

Przedstawiamy Państwu podstawowe informacje na temat rekrutacji przedszkolaków do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych do klas I. Poniżej znajdują się kryteria oraz terminy rekrutacji a także linki do zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy.

…::: PRZEDSZKOLE :::…

Terminy:

LP. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 II – 17 III 2017r. od 20 IV – 24 IV 2017r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 24 III 2017r. do 26 IV 2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 3 IV 2017r. 27 IV 2017r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14 IV 2017r. 28 IV 2017r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych 19 IV 2017r. 10 V 2017r.

Kryteria:

Kryterium Liczba punktów Dokument niezbędny do potwierdzenia kryteriów
Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym 6 Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu / studiowaniu
Dziecko jednego rodzica pracującego/ studiującego w systemie stacjonarnym 3 Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu / studiowaniu
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 5 Oświadczenie rodzica o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka zgodnie z wnioskiem rekrutacyjnym
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca pracy jednego z rodziców przedszkolem 2 Oświadczenie o miejscu pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta we wniosku rekrutacyjnym)
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, gdzie składany jest wniosek 3

 

…::: SZKOŁA PODSTAWOWA :::…

Terminy:

LP. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 II – 17 III 2017r. od 20 IV – 24 IV 2017r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 24 III 2017r. do 26 IV 2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 3 IV 2017r. 27 IV 2017r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14 IV 2017r. 28 IV 2017r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych 19 IV 2017r. 10 V 2017r.

Kryteria:

Kryterium Liczba punktów Dokument niezbędny do potwierdzenia kryteriów
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły/oddziału przedszkolnego 5
Praca zawodowa obojga rodziców 6 Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu
Praca zawodowa jednego rodzica 3 Oświadczenie  rodzica o zatrudnieniu
Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca zamieszkania ucznia 3 Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania ucznia
Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca pracy     rodzica 3 Oświadczenie rodzica o odległości szkoły od miejsca pracy rodzica

 

Linki do plików:

List Prezesa KRUS związany z rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego!

Szanowni Rolnicy,
Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.
Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad:

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin:

 • nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;
 • nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;
 • przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;
 • używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
 • stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochron układu oddechowego;
 • oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;
 • nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

Wykaz 2 nieruchomości do sprzedaży – Bogumiłowice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowaną i zabudowaną położone w Gminie Wierzchosławice

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Centrum Wolontariatu 60+ – Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM do skorzystania z darmowych porad specjalistów (prawnika, psychologa, osoby pierwszego kontaktu) oraz do skorzystania z pomocy materialnej, w tym pokrywanie kosztów:

 • żywności lub bonów żywnościowych
 • zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
 • edukacji ogólnokształcącej i zawodowej, także na zasadach indywidualnego kształcenia
 • czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
 • przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem powyższych świadczeń

Zapraszamy do naszych punktów w Tarnowie (ul. Krakowska 13/10) Nr tel. 519 820 707,
i Nowym Sączu (ul. Nawojowska 17a),nr tel. : 513 074 413
e-mail pokrzywdzeni@fundacjatarnowskiego.pl

Kolejne sukcesy młodych Judoków z Wierzchosławic

Bardzo pracowity ale udany weekend mają za sobą zawodnicy klubu Judo z Wierzchosławic.

W sobotę 18 marca w Suchym Lesie k. Poznania odbył się pierwszy tegoroczny Puchar Polski Młodzików. W tym mocno obsadzonym turnieju najlepiej spisała się Emilia Jagiełło, która wygrała wszystkie swoje walki z finałową włącznie, pewnie wygrywając swoją kategorię do 36kg. Uczennica SP w Łętowicach zrewanżowała się tym samym rywalce za ubiegłoroczny finał.

Bardzo dobrze walczyły też Zuzanna Drobot i Klaudia Kordela. Obie zawodniczki zdobyły brązowe medale w swoich kategoriach wagowych (do 44 i 36 kg.) Zuzia w pierwszej walce trafiła na późniejszą zwyciężczynie tej wagi i musiała uznać jej wyższość. W walkach repasażowych i o brąz już nie dała już szans swoim rywalkom i sięgnęła po medal. Klaudia w wadze do 36 kg pewnie przeszła walki eliminacyjne i była o włos od finału prowadząc w pojedynku półfinałowym. W końcówce walki dała się jednak zaskoczyć przeciwniczce i musiała się zadowolić walka o trzecie miejsce z której wyszła zwycięsko. Pojedynek ten zakończyła przed czasem efektownym rzutem na ippon (pełny punkt).

W zawodach udział wzięli też Jakub Świerczek oraz Aleksander Walkiewicz ( obydwaj w wadze do 38 kg) Odnotowali oni także zwycięskie walki, ale w kolejnych pojedynkach rywale okazali się lepsi i dla naszych młodzików tym razem zabrakło miejsca na „pudle”.

W czasie gdy młodziczki/młodzicy z trenerem Pawłem Kitą zdobywali Wielkopolskę, młodsi zawodnicy roczników 2005-2006 (kat.dzieci starsze), walczyli w stolicy woj. Małopolskiego w GRAND PRIX O PUCHAR BIAŁEJ GWIAZDY. Był to jednocześnie TURNIEJ RANKINGOWY do Kadry Wojewódzkiej. Reprezentacja naszego klubu pod opieką Pani Basi Hołdy stawiła się w Stołeczno Królewskim Mieście Krakowie w 7-osobowym składzie. Najlepiej podobnie jak w Suchym Lesie spisały się dziewczyny. Równych sobie rywalek nie miały Wiktoria Kordela w 25kg i Amelia Nosek w 40 kg ! Obie zawodniczki wszystkie swoje walki wygrały przed czasem. Brązowy medal wśród dziewcząt kat 34kg zdobyła natomiast Alicja Gajczewska. Honor panów w dniu dzisiejszym obronił Kacper Hołda i z zawodów rozgrywanych w hali Wisły Kraków, tak jak Ala wrócił z brązowym krążkiem. Oprócz wymienionych medalistów w turnieju dzielnie – choć ze zmiennym szczęściem walczyli też: Nadia Wodzińska, Mikołaj Adamus i Witold Skrabot.

Dzień później – niedzielę 19.03 w Bytomiu odbyły się I eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Juniorów Młodszych (Mistrzostwa Polski). W eliminacjach udział wzięła tylko jedna nasza juniorka młodsza -Aleksandra Piwowarczyk, która wywalczyła 5 miejsce w wadze do 52 kg. Przed nią jeszcze jedna eliminacja w kwietniu, która może dać jej szanse na udział w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych, które odbędą się w maju w Zielonej Górze.

Projekt „Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce”

„DZIAŁAJ Z NAMI – SENIORAMI!”-ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Jesteś aktywnym seniorem w swojej miejscowości? Masz ciekawy pomysł na realizację akcji wolontariackiej? Zbierz grupę znajomych seniorów i zgłoście się do konkursu!

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza  osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł.

Liczy się pomysł i chęci! Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Akcje mogą zostać zrealizowane na rzecz wybranej grupy odbiorców np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania powinna być dostosowana do adresatów- mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, do realizacji wybrane zostaną 4 najwyżej ocenione  pomysły na akcje wolontariackie seniorów. 

Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy:

 • zebrać grupę 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego;
 • zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwetnia 2017r.!

W ramach konkursu dla wytypowanych grup seniorów przygotowano kompleksowe wsparcie:

 • merytoryczne w postaci: 2 szkoleń z zakresu wolontariatu z wybranej tematyki dostępnej na stronie Organizatora, 3 warsztatów tematycznych z coachem przygotowujących do przeprowadzenia akcji (np. warsztaty teatralne, taneczne itp.), 3-dniowego wyjazdu integrująco – angażującego do Zakopanego na akcję na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wyjazdu na 3-dniową wizytę studyjną do Warszawy – do placówek aktywnie współpracujących z wolontariuszami np. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
 • finansowe w postaci: przyznania dofinansowania w wysokości 2500 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji.

Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach konkursu jest dla uczestników całkowicie  BEZPŁATNE!

Zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń i warsztatów,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
 • wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy podczas obu wyjazdów;
 • ubezpieczenie NNW.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY za pośrednictwem:

 • poczty mailowej na adres: agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl
 • poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków
 • lub dostarczyć osobiście do biura Organizatora: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków

Do pobrania:

Więcej informacji można uzyskać:  Link do informacji – www

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z opiekunką merytoryczną projektu: Agnieszką Iwan – agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl , tel: 577 472 451

Konkurs  „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” jest realizowany  w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Rajd Wiosny o Puchar Gminy Wierzchosławice

Automobilklub Południowy wraz z Kowal Management zapraszają na „Rajd Wiosny o Puchar Gminy Wierzchosławice”, który odbędzie się 9-go kwietnia, w Wierzchosławicach k/Tarnowa. Impreza stanowi pierwszą rundę tegorocznego Samochodowego Pucharu Małopolski, który składa się w tym roku z czterech rund: Rajdu Wiosny, Rajdu Lata, Rajdu Jesieni, oraz Barbórki Małopolskiej.

Organizatorzy przygotowali dla Zawodników próbę sportową długości jednego kilometra, która będzie przejeżdżana trzykrotnie, a pomiar czasu na niej będzie prowadzony elektronicznie. Impreza jest pod egidą PZM, oparta na regulaminie KJS. Do klasyfikacji całego sezonu będą się liczyły trzy najlepsze wyniki uzyskane przez Zawodników – jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, gdyż w razie niepowodzenia na jednej imprezie Zawodnik nie traci szansy na walkę o dobre miejsce w klasyfikacji sezonu – a więc walka „na maxa” zapowiada się od pierwszej imprezy do ostatniej. Drugą atrakcją tej serii jest Puchar Pań – pod warunkiem zgłoszenia się do danej imprezy minimum trzech Pań w roli kierowcy.

Partnerami imprezy są: Gmina Wierzchosławice, Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa, OSP Wierzchosławice, tor kartingowy Racing Kart, Patrol Group – producent profesjonalnych skrzynek narzędziowych oraz pojemników magazynowych, sklep Koszule24h.pl. Stały patronat medialny całej serii prowadzą: telewizja Motowizja, oraz portale SieScigam.pl, TopRally.pl.

Szczegółowe informacje, regulaminy oraz druki zgłoszeń dostępne na stronie www.RajdWiosny.pl

Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego przedstawia Państwu PRZEWODNIK PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA, który pełni rolę informatora za następujących zakresów:

 • baterie i akumulatory,
 • decyzje z zakresu gospodarki odpadami,
 • ewidencja i sprawozdawczość odpadowa,
 • gospodarka opakowaniami,
 • opłata produktowa,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska,
 • udostępnienie informacji o środowisku,
 • składanie dokumentów.

Do pobrania:

SZYBKI PIT – złóż PIT przez internet!

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz dziewiąty i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Małopolskie urzędy skarbowe przygotowały wiele udogodnień dla swoich podatników, które pomogą im rozliczyć się z podatku.

Dlaczego Szybki PIT? Bo składając PIT przez Internet, można zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo jest to proste i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. Nie trzeba przy tym drukować formularza, wypełniać go odręcznie czy kupować znaczka pocztowego.

W ramach tegorocznej akcji resort finansów przygotował dla podatników wiele udogodnień oraz narzędzi ułatwiających rozliczenia:

 • 24 i 25 marca w najpopularniejszych centrach handlowych w Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie (Galeria Tarnovia) będzie można skorzystać z punktów rozliczeń. Dzięki nim każdy podatnik będzie mógł w przerwie między zakupami wysłać swój PIT przez Internet,
 • w urzędach będą dostępne specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiające wysłanie deklaracji drogą internetową – w tut. Urzędzie pokój nr 2,
 • 13, 20 i 27 kwietnia w Ministerstwie Finansów będą odbywać się dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na pytania podatników,
 • 27 i 28 kwietnia oraz 2 maja, gdy jak co roku panuje wzmożony ruch w urzędach, wszystkie urzędy skarbowe w woj. małopolskim będą pracować dłużej – do godziny 18.00,
 • urzędy skarbowe w całym województwie będą prowadzić bezpłatne szkolenia dla podatników dotyczące rozliczeń PIT, szczegóły na stronie internetowej SZKOLENIA KAS,
 • na potrzeby akcji przygotowano plakaty i broszury informacyjne, które promują wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych.

Strona kampanii  (link otwiera nowe okno w innym serwisie) zawiera aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez Internet oraz wyszukiwarkę urzędów skarbowych.

Z kolei na Portalu Podatkowym  (link otwiera nowe okno w innym serwisie) wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze czy skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Mogą również zadać pytanie dotyczące swojego zeznania podatkowego.

Akcja będzie też obecna na Facebooku (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Przypominamy, że w 2017 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (niedziela), dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja.

Wszystkie informacje o akcji „Szybki PIT” będą dostępne również na stronie: www.malopolskie.kas.gov.pl

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony