Przypominamy o III naborze do projektu Dobry Czas na Biznes! – ostatnie dni!

SERDECZNIE PRZYPOMINAMY I ZAPRASZAMY DO NABORU DO PROJEKTU DOBRY CZAS NA BIZNES – ST – TERMIN III NABORU: 6-28 LUTY  2017

  Zapraszamy  Państwa do udziału w projekcie „Dobry Czas na Biznes – ST”,  w wyniku którego mają  Państwo szansę otrzymać 24 500 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt nasz preferuje osoby poszukujące pracy (dopuszczony jest status emeryta, rencisty, czy przebywania na urlopie wychowawczym), mające pomysł na biznes, ukończone 30 lat i spełniające dodatkowo choć jeden z niżej wymienionych warunków:

  • bycie kobietą,
  • bycie w wieku powyżej 50 roku życia,
  • bycie długotrwale bezrobotnym ( kobietą lub mężczyzną )
  • bycie osobą niepełnosprawną, ( kobietą lub mężczyzną )
  • bycie osobą o niskich kwalifikacjach. ( kobietą lub mężczyzną )

Otrzymanie bezzwrotnej dotacji poprzedzone będzie niezbędnym pakietem szkoleń z tematyki działalności gospodarczej, prowadzonym przez wykwalifikowanych i doświadczonych doradców, którzy służyć będą pomocą również na dalszych etapach rozwoju firmy.

Przy niewielkim wysiłku, otrzymujecie Państwo możliwość realizacji swoich pomysłów zawodowych, gdzie już na starcie otrzymujecie pełną kwotę bezzwrotnej dotacji pozwalającą rozpocząć prowadzenie własnej firmy.

Szczegółowe informacje o projekcie, dokumenty i wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbtarnow

Zapraszamy  do kontaktu osobistego lub telefonicznego z naszymi pracownikami, którzy  udzielą Państwu wszelkiej pomocy na etapie rekrutacji do projektu oraz w trakcie uczestnictwa w projekcie, dokonując tego z wielką życzliwością, wyjaśniając wszystkie wątpliwości.

Numery telefonów: 785 056 870,  785 056 871

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – program

Wójt Gminy Wierzchosławice Zbigniew Drąg, rodzina płk. Adama Boryczki, cichociemnego, żołnierza Armii Krajowej i WiN, społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na gminne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Początek marca w Polsce, tradycyjnie już od sześciu lat, poświęcony jest pamięci Żołnierzy Wyklętych. W 2011 roku parlamentarzyści przyjęli ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ma on rangę święta państwowego, choć nie jest dniem wolnym od pracy. Inicjatywa ta trafiła w oczekiwania społeczne, bowiem święto to rokrocznie obchodzone jest coraz bardziej spektakularnie, a obchody państwowe i samorządowe uzupełniają liczne przedsięwzięcia, organizowane oddolnie przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wierzchosławicach zorganizowane zostanie szereg wydarzeń związanych z postacią płk. Adama Boryczki, cichociemnego, żołnierza Armii Krajowej i WiN.

28 lutego

O godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach odbędzie się apel pamięci płk. Adama Boryczki oraz zostaną złożone kwiaty pod tablicą Jego Pamięci. Wstęp wolny.

1 marca

Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach jest organizatorem gry terenowej „Cześć i chwała Bohaterom”. Do udziału zaproszeni są uczniowie klas 4-6.

2 marca

Charakter popularyzatorski ma konferencja „Adam Boryczka – żołnierz wyklęty, lecz niezapomniany”, z udziałem historyka rzeszowskiego Oddziału IPN – dr. Krzysztofa A. Tochmana (2 marca /czwartek/, aula Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach). Będzie on między innymi promował swoją najnowszą publikację pt. „Skok po niepodległość. Pułkownik Adam Boryczka – 1913-1988”. Dodatkowo uczniowie Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach zaprezentują okolicznościowy program artystyczny. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.

10 i 12 marca

Natomiast w kolejnych dniach Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne w Wierzchosławicach zorganizuje Nocny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. CC Adama Boryczki (10 marca /piątek/) oraz V Młodzieżowy Turniej Judo pamięci płk. Adama Boryczki (12 marca/niedziela/). Zapisy na bieg <==

Partnerem i  mecenasem Gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Wierzchosławice jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Program powiatowych obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych / Powiat Tarnowski <==

Płk Adam Boryczka ps. „Brona”, „Tońko” urodził się 18 września 1913 roku w Wierzchosławicach, zmarł 30 kwietnia 1988 roku w Warszawie. Był uczestnikiem walk września 1939 roku, cichociemnym, szefem Kedywu Okręgu Wilno i dowódcą VI Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Na emigracji pełnił obowiązki szefa łączności Delegatury Zagranicznej WiN. Po powrocie do kraju w 1954 roku był więziony przez UB i skazany na karę śmierci. Z więzienia został zwolniony jako jeden z ostatnich żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, w 1967 roku. Jest odznaczony miedzy innymi Orderem Virtuti Militari V kl.

 

Ostrzeżenie dla mieszkańców od EKODORADCÓW!

Szanowni Państwo w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi działalności na terenie Małopolski firm, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne!!! wykonanie audytów energetycznych.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków – będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca – są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej. AUDYT jest bezpłatny jeśli go wykonuje audytor działający na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.

Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.
Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją „usługę” na ok. 150 zł.

Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.
Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Więcej informacji na ten temat udziela Michał Mikos – Tel. (14) 631-90-48 / Email: michal.mikos@wierzchoslawice.plNr. pokoju: 4

Podziękowania dla Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego

Sesja Rady Gminy Wierzchosławice jaka odbyła się w dniu 15 lutego 2017 r. w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach była okazją do podziękowania Posłowi na Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu za pomoc okazaną w 2016 roku Zespołowi Pieśni i Tańca „Swojacy”.

Podziękowania i serdeczne życzenia dla Posła Wiesława Krajewskiego złożyli: Wójt Gminy Wierzchosławice – Zbigniew Drąg, Przewodniczący Rady Gminy Wierzchosławice Artur Jasiński oraz delegacja ZPiT „Swojacy”. Były kwiaty, pamiątkowy dyplom oraz medal upamiętniający obchody Jubileuszu ZPiT „Swojacy”.

– Rozwój Zespołu jest możliwy dzięki życzliwości i wsparciu wielu osób dobrej woli. Do takich osób należy m.in. Pan Poseł Wiesław Krajewski. Za okazane wsparcie w imieniu Zespołu i mieszkańców Gminy Wierzchosławice serdecznie dziękuję! – mówił Wójt Zbigniew Drąg.

Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” istnieje i działa już 70. Zespół powstał w 1945 roku. Kilkudziesięcioletni dorobek artystyczny zespołu jest ogromny. „Swojacy” koncertowali niemal w całej Polsce, brali udział we wszystkich Dożynkach Centralnych, a także występowali za granicą w byłym ZSRR, Czechosłowacji, Niemczech, Danii, Węgrzech, Francji, Szwajcarii, Austrii, Litwie. Mieli zaszczyt gościć u Ojca Świętego Jana Pawła II. Lista nagród i dyplomów, odznaczeń i podziękowań dla zespołu jest tak długa, że nie sposób wszystkich wymienić.

foto: Robert Bryl

Zarejestruj pojazd w naszej Gminie!

Wójt Gminy Wierzchosławice informuje że w roku podatkowym 2017 znacznemu obniżeniu uległy stawki podatku od środków transportowych dotyczące samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów na terenie Gminy Wierzchosławice.

Z uwagi na niskie stawki podatku od środków transportowych na 2017 r, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do rejestrowania pojazdów w naszej Gminie.

Uchwała Rady Gminy Wierzchosławice z obowiązującymi stawkami na 2017 rok umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej (klikając w link przejdziesz do uchwały).

Miłość, wierność i uczciwość – jubileusz Par Małżeńskich

Już po raz dwunasty w Gminie Wierzchosławice odbyła się Uroczystość Wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odbyła się w sobotę 4 lutego 2017 r. w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Jubilaci otrzymali medale od Prezydenta RP z rąk Wójta Gminy Wierzchosławice – Zbigniewa Drąga – oraz okolicznościowe dyplomy.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony jako nagroda dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal ma kształt stylizowanej sześciopromiennej gwiazdy. Na awersie umieszczone są dwie srebrne róże, na rewersie istnieje napis: „za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Wręczając odznaczenia, Wójt Gminy Wierzchosławice – Zbigniew Drąg złożył Jubilatom serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania za trud włożony w wychowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny oraz lokalnej społeczności.

Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego czyli Żelazne Gody świętowała 1 para.
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego czyli Diamentowe Gody świętowało 6 par,
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego czyli Szmaragdowe Gody świętowało 13 par,
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego czyli Złote Gody świętowało 17 par.
Niestety ze względów zdrowotnych nie wszyscy mogli być obecni.

W uroczystości wzięli udział m. in.: Przewodniczący Rady Gminy – Artur Jasiński, Sekretarz Gminy – Krzysztof Fitrzyk oraz Kierownik USC – Stanisława Piekarz.

Małżeństwa otrzymały medale, kwiaty oraz pamiątkowe dyplomy, a po kolacji przy lampce szampana odśpiewano sto lat. Nie zabrakło także tortu, a uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, kolejnych lat przeżytych w miłości i wzajemnym szacunku.


Informacje na temat fotografii z uroczystości można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego – Pani Stanisława Piekarz – Kierownik USC – tel. (14) 631-90-23.

Zapraszamy do przeglądania Galerii z wydarzenia JUBILEUSZU! – link do galerii

Lodowisko w Wierzchosławicach/ godziny otwarcia w okresie ferii

Gminne Centrum Kultury zaprasza mieszkańców do korzystania w okresie ferii zimowych z lodowiska zlokalizowanego obok kościoła parafialnego w Wierzchosławicach. Lodowisko jest stworzone z paneli syntetycznych i jazda po jego tafli różni się od jazdy po tradycyjnych taflach lodowych.

Lodowisko czynne jest:
od poniedziałku do piątku od 12.00 do 20.00.
w sobotę i niedzielę czynne od 12.00 do 20.00.

Zapraszamy na łyżwy (można również przynieść własne rolki lub wrotki – nasze lodowisko świetnie nadaje się do jazdy na nich). Oferta jest nie do pobicia. Godzinna jazda na sztucznym lodzie wraz z wypożyczeniem łyżew to wydatek niewielki – zaledwie symboliczna złotówka. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej propozycji – zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.

O tym, że sport to zdrowie, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Od dziecka wpaja się nam, że „w zdrowym ciele, zdrowy duch” i jest w tym z pewnością bardzo dużo prawdy. Niestety coraz częściej przedkłada się nad aktywny wypoczynek leżenie przed telewizorem na kanapie, najlepiej z jakąś kaloryczna przekąską pod ręką. To trzeba zmienić – z pewnością każdy znajdzie dla siebie dyscyplinę, której uprawianie będzie sprawiało mu radość i frajdę. W okresie ferii i nie tylko szczególnie polecamy korzystanie z naszego lodowiska. Sport można uprawiać w każdym wieku. O
tym powinni pamiętać i młodzi i nieco starsi!

Serdecznie zapraszamy!

Udany rok młodych Judoków z Wierzchosławic

W czwartek 5 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie minionego sezonu. Najpierw odbył się Klubowy Turniej Pierwszego Kroku w Judo, którego otwarcia oficjalnie dokonał Wójt Gminy Wierzchosławice – Pan Zbigniew Drąg. Po emocjonujących zawodach odbyły się krótkie pokazy Judo, a także występy artystyczne dokonane przez naszych wychowanków – Marcina Zwierzyńskiego i Zuzanny Drobot.

Wszyscy zawodnicy, którzy wzięli udział w uroczystościach otrzymali dyplomy i upominki. …Nagrody oraz wyróżnienia dla naszych zawodników wręczali Prezes Stowarzyszenia Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice Pan Jacek Bryl, Przewodniczący Rady Gminy Pan Artur Jasiński oraz Wójt Gminy Wierzchosławic Pan Zbigniew Drąg.

Najlepsi zawodnicy klubu z kolei zostali specjalnie docenieni i otrzymali nasze pierwsze nowe torby klubowe. Wyróżnieni zostali zwycięzcy rankingu klubowego: Sara Łazarek, Kacper Hołda, Emilia Jagiełło oraz Aleksandra Piwowarczyk oraz Zuzanna Drobot, Aleksander Walkiewicz ( zwycięzcy rankingów Województwa Małopolskiego), Jakub Świerczek i Oliwia Nosek (medaliści Pucharów Polski).

Tytuł Najlepszego Zawodnika Klubu Judo SIS Wierzchosławice w roku 2016 zdobyła Aleksandra Piwowarczyk – najlepsza w 2016 r. młodziczka w Polsce ! W wadze do 52 kg.
Już po tym wydarzeniu do klubu dotarła informacja o powołaniu Aleksandry Piwowarczyk do Kadry Narodowej Juniorek Młodszych !

Wycinka drzew – informacje o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

Po analizie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, a także w oparciu o stanowisko z dnia 3 stycznia 2017 r. Pani dr hab. Magdaleny Gawin – Generalnego Konserwatora Zabytków, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje:

  1. Mimo nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w dniu 16 grudnia 2016 r. pozostaje nadal w mocy art. 83a ust. 1, jednoznacznie stwierdzający, że Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. Zmieniony art. 83f, w ust. 1 pkt 3a stwierdzający, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych (…), nie zmienia treści artykułu 83a, zatem nie pozwala na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości zabytkowych bez zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.
  2. Niezależnie od zmian wprowadzonych w ustawie o ochronie przyrody, które dotyczą zasad postępowania administracyjnego w sprawie wydawanych pozwoleń na wycinanie drzew i krzewów, nadrzędną rolą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków jest ochrona zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). Dotyczy to ochrony drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków: cmentarzy, parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f i g w/wym. ustawy, a także form zaprojektowanej zieleni znajdujących się na obszarze wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych.
  3. Wykładnia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – bezpośredniego zwierzchnika wojewódzkich konserwatorów zabytków w sprawach merytorycznych – zawarta w powołanym wyżej piśmie Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 3 stycznia b.r., jest dla służb konserwatorskich wiążąca. Zgodnie z nią, ochrona wartościowej zieleni towarzyszącej obiektom zabytkowym oraz stanowiącej element kompozycyjny zabytkowego układu urbanistycznego czy ruralistycznego jest priorytetowa. Pomimo zapisów art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, nadal pozostają w mocy normy zawarte w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z czym formy zaprojektowanej zieleni pozostają nadal pod ochroną konserwatorską. Wnioski wpływające zgodnie z kompetencjami do WUOZ będą weryfikowane w terenie, a cechy i wartość zieleni będą oceniane przez pryzmat ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W analizie tej będzie też brana pod uwagę lokalizacja drzew i krzewów (teren indywidualnie wpisany do rejestru zabytków, układ urbanistyczny, nieruchomości osób fizycznych i prawnych) a dopiero potem ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie przyrody.
  4. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zwraca szczególną uwagę, by urzędy miast i gmin przesyłały do WUOZ wszystkie uchwały, o których mowa w art. 83f ust. 1a ustawy z 16 grudnia 2016 r. W podjętych uchwałach powinny być zamieszczone uwarunkowania wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kwestii komponowanych form zabytkowej zieleni. Wycinanie bez pozwolenia konserwatorskiego drzew i krzewów na obszarach nieruchomości chronionych indywidualnym wpisem do rejestru zabytków, a także zieleni komponowanej znajdującej się w zabytkowych układach urbanistycznych czy ruralistycznych będzie podlegać sankcjom karnym przewidzianym w rozdziale 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Małopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
dr inż. arch. Jan Janczykowski

Załącznik:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony