Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

W dniu 23 grudnia 2016 r. Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, poinformował Gminę Wierzchosławice o przyznaniu dofinansowania w kwocie 492.614,97 zł na projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty mniejszej skali. Całkowita wartość projektu wynosi: 656.820,00 zł. Wkład własny w kwocie 164.205,03 zł. Poziom dofinansowania: 75% wydatków kwalifikowanych. Po rewitalizacji budynek zostanie przeznaczony na działalność Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach.

Prace budowlane będą obejmowały:

  1. Wymianę stolarki okiennej,
  2. Izolację pionową ścian fundamentowych, muru przy schodach wraz z wykonaniem drenażu i opaski,
  3. Izolację poziomą – iniekcja ciśnieniowa,
  4. Remont schodów zewnętrznych, balkonów, muru,
  5. Remont dachu,
  6. Remont elewacji,
  7. Remont ogrodzenia,
  8. Remont instalacji odgromowej oraz montaż i zasilanie platformy dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Link do informacji – www

Historia:

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach został wybudowany ze składek chłopskich w roku 1924 z inicjatywy i dzięki staraniom Wincentego Witosa – trzykrotnego premiera RP. Budynek pełnił funkcję budynku administracyjnego gminy, gdzie Witos jako wójt, miał swoją siedzibę. Organizowano tam wiece polityczne i zgromadzenia. Na elewacji frontowej znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone Adamowi Boryczce i ważniejszym wydarzeniom związanym z historią ruchu ludowego w Wierzchosławicach.

Budynek o powierzchni 424,9 m2 i kubaturze 2905 m3 posiada formę modernistyczną w typie „dworkowym”, murowany z cegły, tynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Dach budynku łamany z lukarnami kryty dachówką ceramiczną. Budynek był remontowany trzykrotnie – ostatni generalny remont rozpoczęty w roku 1986 zakończono w 1994 r. jednak niska jakość użytych wówczas materiałów, jak i upływ czasu sprawił poważną degradację obiektu.

W 2012 r. Gmina Wierzchosławice wymieniła stolarkę drzwiową i przeprowadziła remont kominów. Koszt tych robót budowlanych wyniósł 52.959,64 , z czego 30 tys. zł stanowiło dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego.

31 lipca 2014 r. Gmina Wierzchosławice podpisała Umowę o przyznanie pomocy nr 00115-6922-UM0600127/13 ze środków unijnych w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc finansowa przyznana wówczas Gminie Wierzchosławice wynosiła 407 322 zł. Prace budowlane miały rozpocząć się na początku 2015 roku. Jednak z uwagi na trudności finansowe gminy, zrezygnowano z realizacji tego zadania.

Obecnie pozyskano dofinansowanie o 85.292,97 zł wyższe niż poprzednio, przy niezmienionym zakresie rzeczowym zadania. Planuje się wykonanie rewitalizacji w 2017 r.

Świąteczny kiermasz w Wierzchosławicach

Już w najbliższy piątek 16 grudnia dajmy się porwać atmosferze Świąt Bożego Narodzenia! Od godz 17.00 do 19.00 Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach wypełnią świątecznie przystrojone stoiska i wystawcy ze specjalnie dobranym asortymentem: rękodziełem, przysmakami, ozdobami choinkowymi.

W programie wiele atrakcji, które pozwolą lepiej przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia!

Szczególnie zapraszamy osoby, które poszukują niebanalnych prezentów pod choinkę dla swoich bliskich – będzie je można znaleźć na stoiskach przygotowanych m.in. przez seniorów oraz dzieci i młodzież szkolną.

O świąteczną atmosferę zadba również kuchnia Centrum Kultury – będzie można spróbować m.in. pierogów i barszczu wigilijnego, a jeżeli ktoś w nim zasmakuje – to również będzie można zamówić ich dostawę na wigilijny stół.
Skoro o stole mowa – podczas wigilii nie może na nim zabraknąć sianka – każdy będzie mógł zabrać ze sobą wiązkę pachnącego siana.

Dużą atrakcją będzie z pewnością występ Zespołu Pieśni i Tańca Swojacy, który już od kilku tygodni przygotowuje się do zaprezentowania swojego programu Bożonarodzeniowego.

Nie zabraknie atrakcji dla dzieci – odbędą się warsztaty dekorowania pierniczków, lepienia pierogów, wspólne śpiewanie kolęd – także w formie karaoke. O dobrą atmosferę zadbają również animatorzy, którzy poprowadzą zabawy w świątecznym klimacie.

Uwaga! Wśród osób, które odwiedzą świąteczny kiermasz rozlosujemy 3 żywe choinki!

Program:
17.00-18.00 – Świąteczny blok animacji – warsztaty, gry i zabawy,degustacje.
18.00-18.30 – Koncert kolęd w wykonaniu ZPiT „Swojacy”
18.00-19.00 – Świąteczny blok animacji – dalszy ciąg.

Serdecznie zapraszamy!

Wykaz nieruchomości do sprzedaży – RUDKA

Zarządzenie nr 143/2016 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2016 r.  w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w obrębie Rudka, Gmina Wierzchosławice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz uchwały nr VIII/54/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wierzchosławice oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargowym następujące nieruchomości położone w Gminie Wierzchosławice:

nieruch

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony