W naszej gminie startuje międzynarodowa wymiana młodzieży z Polski i Ukrainy!

W dniach 21 – 29 października na ternie Gminy Wierzchosławice odbywać się będzie międzynarodowa wymiana młodzieży „Pomiędzy Galicją a Europą. Odkryjmy naszą wspólną tożsamość”. Będzie to spotkanie młodzieży z Polski i Ukrainy, którego celem jest stworzenie szansy na odkrycie wspólnej tożsamości, kultury i tradycji narodu polskiego i ukraińskiego, które wywodzą się z dziedzictwa historycznej Galicji. Młodzi ludzie, wykorzystując w praktyce metody edukacji pozaformalnej, będą poszukiwać podobieństw i elementów łączących obydwa narody, a także kreślić scenariusze dla przyszłości Polski i Ukrainy w odniesieniu do współpracy w UE, NATO i Grupie Wyszechradzkiej.

Projekt zakłada bardzo mocne włączenie społeczności lokalnej subregionu tarnowskiego, dlatego nie zabraknie wielu spotkań z młodzieżą, m.in. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach, czy meczu przyjaźni Polska – Ukraina, który będzie symbolicznym nawiązaniem do wspólnej organizacji turnieju Euro 2012 przez Polskę i Ukrainę, która była dobrym przykładem, że współpraca pomiędzy naszymi krajami jest możliwa i przynosi pozytywne rezultaty. Jednym z najważniejszych efektów projektu będzie stworzenie przez młodzież internetowej kampanii społecznej pt. „Galicja i Europa. Wspólne korzenie. Wspólna przyszłość”.
Organizatorem projektu jest młodzież działająca przy Fundacji „Nowe Inspiracje” oraz ich partner z Ukrainy – Society Initatives Institute. Projekt jest dofinansowany z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, która powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy. Jej działalność finansowana jest ze środków, których dysponentem jest po stronie polskiej – Ministerstwo Edukacji Narodowej, a po stronie ukraińskiej – Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy. W tegorocznym naborze polskie organizacje pozarządowe złożyły aż 307 wniosków aplikacyjnych, z czego 50 otrzymało dofinansowanie.

Warsztaty medialne – Małopolska Międzypokoleniowa Pracownia Medialna

 Małopolska Międzypokoleniowa Pracownia Medialna
Województwo Małopolskie zaprasza na warsztaty medialne

Ćwiczenia dykcji i poprawnej wymowy, nauka przeprowadzania wywiadów i sond ulicznych, praca na reporterskim sprzęcie i oprogramowaniu. To i wiele innych ciekawych zadań czeka na uczestników bezpłatnych warsztatów w ramach Małopolskiej Międzypokoleniowej Pracowni Medialnej.

W czerwcu br. wzięliśmy udział w premierowym wydaniu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. – mówi Bartosz Chmielnik, członek zarządu Stowarzyszenia RDN. – Nasz projekt znalazł się wśród tych, które mieszkańcy Subregionu Tarnowskiego wybrali do realizacji. Na pierwsze zajęcia zapraszamy jeszcze w październiku. – dodaje Chmielnik.

Zajęcia będą odbywały się w formule 16-godzinnych kursów. Każdy z nich będzie składał się z pięciu modułów:

  • Jak rozmawiać z drugim człowiekiem?
  • Sztuka mówienia, czyli jak mówić, by chciano nas słuchać
  • Podstawy pracy dziennikarskiej
  • Sztuka komputerowej obróbki dźwięku oraz zasady pracy fotoreportera
  • Reklama i promocja w lokalnej rozgłośni radiowej

Zapraszamy każdego, kto chce spróbować swoich sił jako reporter oraz każdego, kto w przyszłości marzy o pracy w mediach. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rdn.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Każdy biorący udział w projekcie dostanie zaświadczenie poświadczające uczestnictwo.

Projekt jest realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie RDN oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zajęcia będą odbywać się w tarnowskim oddziale MCDN przy ul. Nowy Świat 30.

Zadanie finansowany z Budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego.

Udane zawody wędkarskie – relacja

W minioną sobotę 15 października 2016 r. na akwenie pożwirowym w miejscowości Wierzchosławice – Trzydniaki, odbyła się druga edycja zawodów wędkarskich o puchar Wójta Gminy Wierzchosławice Zbigniewa Drąga. Zawody rozgrywane były w formie zawodów towarzyskich techniką: spławik grunt dwie wędki. Pula nagród wynosiła 1500 zł.

W imprezie wzięło udział 50 wędkarzy, zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim z powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, a nawet wielickiego. Wśród uczestników nie zabrakło również mieszkańców Gminy Wierzchosławice – wśród nich najmłodszego uczestnika zawodów – 8 letniego Korneliusza Naklickiego.

Uczestnikom nie przeszkadzał silny wiatr i ostatecznie wszyscy wytrwali do końca zawodów. Najbardziej sprzyjające warunki do łowienia, a zarazem najlepsze wyniki mieli zawodnicy łowiący na południowej stronie zbiornika. Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez komisję sędziowską, ryby zostały wypuszczane do wody. Punkty przyznawane były za ogólną wagę złowionych ryb tj. za każdy gram wagi ryby 1 pkt. Zawodnicy zdobyli łącznie 43 035 punktów.

Po blisko czterech godzinach ‘polowania na grubą rybę’, wszystko stało się jasne. Tytuł najlepszego wędkarza trafił do Mariusza Drobota (Koło PZW Azoty, mieszkaniec Gminy Wierzchosławice), który uzyskał 9440 punktów. Drugie miejsce zajął Bogdan Kolasa z 8345 punktami (Koło Tarnów – Relaks), a trzecie miejsce zajął Jerzy Szpara, który zdobył 7655 punktów.

Dekoracji zwycięzców, która odbyła się nad stawem dokonał prezes Zarządu Okręgu Jerzy Furmański oraz Zbigniew Drąg Wójt Gminy Wierzchosławice. Wręczając puchar i nagrody najlepszym wędkarzom Wójt gratulował zawodnikom pieknej pasji pozwalającej wypoczywać na łonie natury. Podziękowania skierował również do przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego, który sprawuje opiekę nad stawami oraz zarybia zbiornik. To dzięki ich działaniom stawy są miejscem spotkań, obcowania z pięknem przyrody i okazją do tego by cieszyć oko złowionymi rybami.

O nagrody dla wędkarzy zadbał Urząd Gminy Wierzchosławice – 12 najlepszych zawodników otrzymało nagrody rzeczowe, a dodatkowo nagrody pocieszenia zostały rozlosowane wśród pozostałych uczestników.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręg w Tarnowie, którzy z dużym zaangażowaniem przygotowali i przeprowadzili zawody – w szczególności dla Prezesa Zarządu Okręgu Jerzego Furmańskiego oraz Andrzeja Ciastonia – sędziego głównego zawodów.

O stronę organizacyjną zawodów zadbało Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

Galeria => LINK do galerii z zawodów

Konkurs „Barwy Wolontariatu”

Do 4 listopada 2016 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

barwy-wolontariatu

IDEA

Konkurs Barwy Wolontariatu stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

W tym roku konkurs odbywać się będzie już po raz szesnasty i będzie okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom organizatorzy w każdym z województw mają okazję poznać i nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy angażują się w przeróżne obszary działań społecznych, min. w wolontariat w kulturze, przy imprezach sportowych, wydarzeniach okolicznościowych, wolontariat w szpitalach, hospicjach, przy udzielaniu korepetycji, odwiedzania osób starszych, pomoc niepełnosprawnym i wiele, wiele innych.

ETAPY KONKURSU

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie – regionalnym, wybrani zostaną laureaci na poziomie województw. Ich zgłoszenia zostaną przekazane do etapu ogólnopolskiego. Na tym etapie Kapituła Konkursu dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia wolontariuszy. Z tej grupy podczas Ogólnopolskiej Gali Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców.

ZGŁOSZENIA

Kandydatów do konkursu z woj. małopolskiego należy zgłaszać do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie:

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 4 listopada 2016

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik i musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

KTO MOŻE BYĆ NOMINOWANY?

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze indywidualni lub grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby/grupy. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

Przypominamy: Kapituła konkursu dokonuje wyboru na podstawie przesłanych zgłoszeń, dlatego warto dokładnie i ciekawie opisać aktywność wolontariuszy.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Wolontariusze nominowani w Konkursie zostaną zaproszeni na uroczystą Małopolską Galę Wolontariatu, która odbędzie się na początku 2017 roku w Krakowie.

DO POBRANIA:

ORGANIZATOR:

„Barwy Wolontariatu” to konkurs realizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce.

Za przeprowadzenie wojewódzkiego etapu konkursu odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

telefoniczny: 603 332 868 (w godzinach otwarcia Biura Pośrednictwa Wolontariatu: poniedziałki 9.00-16.00; środy 9.00-16.00; czwartki 14.00-20.00)

Zawody wędkarskie w Gminie Wierzchosławice

Zawody wędkarskie w Gminie Wierzchosławice / 15 października 2016 r.

Wójt Gminy Wierzchosławice Zbigniew Drąg oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie serdecznie zapraszają mieszkańców gminy oraz wszystkich amatorów wędkarstwa na drugą edycje indywidualnych otwartych zawodów wędkarskich o puchar Wójta Gminy Wierzchosławice.

Zawody zaplanowano na sobotę 15 października 2016 r., a odbędą się w miejscowości Wierzchosławice-Trzydniaki na akwenie pożwirowym staw S1. Zbiórka uczestników w miejscu zawodów o godzinie 7.00.

Zawody rozgrywane w formie zawodów towarzyskich techniką: spławik grunt dwie wędki. Prawo startu mają wszyscy wędkarze zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim. Pula nagród to 1500 zł. Opłata startowa 20 zł w biurze zawodów (płatne w dniu zawodów w biurze organizacyjnym). Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek dla uczestników zawodów.

– Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji zawodów wędkarskich organizowanych o Wędkarski Puchar Wójta Wierzchosławic. To doskonała okazja do promocji walorów przyrodniczych naszej Gminy oraz do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Cieszę się, że przy współpracy z tarnowskim oddziałem Polskiego Związku Wędkarskiego organizujemy to wydarzenie – mówi Wójt Gminy Wierzchosławice Zbigniew Drąg.

Program zawodów:
7.00 – 7.30 – rejestracja i zapisy
7.30 – 8.00 – odprawa i losowanie stanowisk
8.00- 10.00 – przygotowanie do zawodów
10.00-14.00 – zawody
14.00-14.30 – posiłek oraz oficjalne zakończenie zawodów, wręczenie pucharów i nagród

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w zawodach oraz zapisy (do czwartku 13 października 2016 r.) pod numerem telefonu 888 430 942 (p. Andrzej Ciastoń).

Serdecznie zapraszamy!

Projekt ,,Aktywni i młodzi na rynku pracy”

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzi rekrutację do projektu stażowo-szkoleniowego „Aktywni i młodzi na rynku pracy”, od 17 października 2016r.

Rekrutować mogą osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
– do 29 r. życia,
– zamieszkujące subregion tarnowski,
– bierne zawodowo.
Dokumenty można składać na ul. Krakowskiej 13/9, III piętro w Tarnowie, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie: www.aktywnimlodzi.pl oraz pod numerem telefonu: Tel. 14 655 69 85 wew. 19 lub 14 656 28 00 wew. 20

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

20160128_fundacjatarnowskiego_aktywacjamlodych_2016_plakat_p1

20160128_fundacjatarnowskiego_aktywacjamlodych_2016_ulotka-1_p1

20160128_fundacjatarnowskiego_aktywacjamlodych_2016_ulotka-2_p1

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony