Moja kariera w moich rękach!

Zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat z powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego do BEZPŁATNEGO udziału w kursach zawodowych, organizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze   „Moja kariera w moich rękach”.

Wsparcie skierowane jest do osób biernych zawodowo (bezrobotnych), nie uczące się, zarówno dla kobiet, mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych, którzy aby odnaleźć się na rynku pracy szukają swojej ścieżki zawodowej, chcących tym samym zmienić swoją sytuacje materialną a w konsekwencji zmienić swoje życie!

Każdy z uczestników w ramach projektu  otrzyma wsparcie w postaci:

 • Warsztatów z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy, coachem.
 • Ubezpieczenia NNW w trakcie całego uczestnictwa w projekcie.
 • Kursów zawodowych z bezpłatnymi materiałami szkoleniowymi , po zakończeniu których otrzyma certyfikat.
 • Praktyk lub staży zawodowych z możliwością zatrudnienia.
 • Stypendium szkoleniowego i zwrotu kosztów przejazdu.
 • Udział w dowolnym, wybranym szkoleniu z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje.

Dodatkowo skorzystać można z:

 • Bonu szkoleniowego – stanowiącego gwarancję skierowania na szkolenie wybrane przez uczestnika projektu.
 • Bonu stażowego – stanowiącego gwarancję skierowania uczestnika na 6 mies. staż.
 • Bonu zatrudnieniowego – stanowiącego dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia.
 • Bonu na zasiedlenie – udzielanego w przypadku podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

Nie czekaj bezczynnie zapisz się już dzisiaj zdobądź nowe doświadczenie, nowe kwalifikacje, nowy zawód.

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Dokumentacje rekrutacyjną dostępna na stronie projektu: www.aktywizacja-malopolskie.pl lub w Biurze projektu znajdującego się przy ul. Piotra Skargi 21/1, 33-300 Nowy Sącz.

Biuro czynne w godzinach od 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

W razie pytań proszę dzwonić pod numer 725 530 466

Tak, potrafię! Szukasz pracy? Jesteś w wieku 15-29 lat?

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń, staży bądź załóż własną działalność gospodarczą! Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oferuje: szkolenia ze stypendium, płatne staże zawodowe, środki na własną działalność, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, zwrot kosztów dojazdu, finansowy dodatek aktywizacyjny. Zgłoś się do centrum w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu lub Wadowicach. Rekrutacja trwa!
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie „Tak, potrafię!”
Adresaci:
Osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które:
• nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)
• nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym)
• nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)
Oferta:
• wsparcie w określeniu Twoich planów zawodowych poprzez tworzenie Indywidualnego Planu Działania;
• zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4- lub 6-miesięcznym stażu u pracodawcy
• podniesienie kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniu zakończonym uzyskaniem kwalifikacji/uprawnień
• możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
• ofertę pośrednictwa pracy i kompleksowej pomocy
Dodatkowo:
• zwrot kosztów dojazdu, materiały na zajęcia, poczęstunek podczas zajęć
• stypendium stażowe
• stypendium szkoleniowe
Rezultat:
Praca lub rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe
Udział w projekcie „Tak, potrafię!” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zgłoszenia i informacje:
Centrum Wsparcia „Kolping” w Brzesku

Tel.: 14/ 68 62 302; kom.512 718 654

e-mail: brzesko@kolping.pl 
ul. Plac św. Jakuba 3, 32-800 Brzesko

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Gminne Święto Plonów 2016 już za nami – relacja i zdjęcia

Dożynki w Wierzchosławicach już za nami. Jest to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych, a także okres wyjątkowy, który pozwala nam na podsumowanie i docenienie całorocznej pracy rolnika, ich zaangażowania i trudu. Rolnicy z Gminy Wierzchosławice za tegoroczne
plony dziękowali w miniony poniedziałek – 15 sierpnia. Dziękczynienie rolników za zebrane plony i powodzenie w czasie żniw cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Wierzchosławickie dożynki miały podwójny charakter: religijny związany z podziękowaniem Bogu za plony oraz ludowy związany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów.

Do kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Pocieszenia zespoły obrzędowe przywiozły różnorodne wieńce dożynkowe, wykonane z kłosów, ziarna, owoców i warzyw. Były też kosze z owocami, miód przekazany przez koło pszczelarskie z Wierzchosławic oraz bochny chleba, które poświęcił w czasie uroczystej Mszy świętej proboszcz parafii ks. Jerzy Czuj.

Po Mszy świętej barwny dożynkowy korowód prowadzony przez konną banderię przeszedł na plac obok Centrum Kultury Wsi Polskiej, gdzie miał miejsce dalszy ciąg programu artystycznego.

Jako pierwsi na scenie obok Centrum Kultury zaprezentowali się członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy” z wiązanka pieśni i tańców lubelskich oraz przeworskich.

Następnie wójt Zbigniew Drąg serdecznie, po gospodarsku przywitał wszystkich zebranych, dziękując równocześnie za ogromny trud, jaki był udziałem rolników w trakcie tegorocznych żniw. W swoim przemówieniu mówił:
– Trzymając w ręku bochen chleba symbolizujący tegoroczne zbiory, czuję radość i wdzięczność. Chcę w imieniu gminnej społeczności powiedzieć rolnikom DZIĘKUJĘ.
Drodzy Rolnicy to wy trudzicie się by nie zabrakło nam chleba powszedniego. Chleb potrzebuje naszego szacunku. Chleb nas łączy przy stole. Wyzwala w nas wzajemną życzliwość i otwiera oczy na tych którzy potrzebują pomocy.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: prezes Andrzej Kosiniak-Kamysz, v-ce marszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, oraz Jacek Hudyma etatowy członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego.

Okolicznościowe adresy z okazji dożynek gminnych przesłali Posłowie na Sejm RP: Urszula Augustyn oraz Wiesław Krajewski.

Uroczystość dożynkowa była również okazją do wręczenia upominków ufundowanych przez Grupę Azoty dla członków Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”. Nagrody wręczał v-ce prezes Grupy Azoty Józef Rojek
wraz z przewodniczącym Rady Gminy Wierzchosławice Arturem Jasińskim.

Uczestniczącym w ludowym święcie mieszkańcom i przybyłym gościom zaprezentowały się zespoły obrzędowe z 5 sołectw z przygotowanymi przez siebie wieńcami dożynkowymi. Uzupełnieniem prezentacji wieńców były słowne obrzędy w postaci przyśpiewek i okolicznościowych recytacji. Wykonane z dużą starannością i pomysłem wieńce oceniła komisja konkursowa, której przewodniczyła Elżbieta Tomulik oraz jury w składzie: Anita Stinia oraz Iwona Gleisner. Decyzją komisji – przyznano pięć równorzędnych nagród finansowych w wysokości 500 zł każda.

Werdykt komisji był następujący:
W KATEGORII WIEŃCA TRADYCYJNEGO
I miejsce oraz wyjazd na Dożynki Powiatu Tarnowskiego w Szerzynach
przyznano sołectwu GOSŁAWICE
II miejsca – nie przyznano
III miejsca – nie przyznano

W KATEGORII WIEŃCA WSPÓŁCZESNEGO
I miejsce oraz wyjazd na Dożynki Wojewódzkie do Miechowa przyznano
sołectwu BOBROWNIKI MAŁE
II miejsce oraz wyjazd na Dożynki Jasnogórskie przyznano sołectwu
SIECIECHOWICE
III miejsce przyznano sołectwu WIERZCHOSŁAWICE
IV miejsce przyznano sołectwu MIKOŁAJOWICE

Dodatkowo gospodarzami Dożynek Gminnych w 2017 r. zostało sołectwo BOBROWNIKI MAŁE. Komisja rownież z uznaniem odniosła się do programu artystycznego przygotowanego przez grupę wieńcową z Wierzchosławic – na scenie zaprezentowała się m.in. kapela Swojaków oraz seniorzy z klubu
„Przystań”.

W części festynowej wierzchosławickiego „Święta Plonów” zaprezentował się zespól „Galaxis” z Rajbrotu grający zarówno własne kompozycje, jak i covery znanych polskich zespołów muzycznych.

Sprzyjająca pogoda, liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów oraz serdeczna rodzinna atmosfera sprawiły, że dożynkowa zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Serdeczne podziękowania składamy osobom, które aktywnie włączyły się w organizację tegorocznego „Święta Plonów” Gminy Wierzchosławice – w szczególności sponsorom i dobroczyńcom, Wójtowi Gminy Zbigniewowi Drągowi, ks. proboszczowi Jerzemu Czujowi wraz ze współpracownikami, rolnikom,
Zespołowi Pieśni i Tańca „Swojacy”, zespołom wieńcowym, Klubowi seniora „Przystań” z Wierzchosławic oraz jednostkom OSP i Policji, a także pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

Pełna galeria z wydarzenia ==> Relacja FOTO z Dożynek Gminnych 2016 – link www

Realizator programów zdrowotnych 2016

Zarząd Powiatu Tarnowskiego dokonał  3 sierpnia 2016r. wyboru realizatora  następujących programów zdrowotnych współfinansowanych przez Gminę Wierzchosławice:

1) Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2016 roku,

2) Programu  zdrowotnego  profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka  ludzkiego (HPV) w Małopolsce w 2016r.”

Na terenie Gminy Wierzchosławice realizatorem w/w programów jest Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1.

Miejscem wykonywania świadczeń będzie:

Centrum Zdrowia  Wierzchosławice

Poradnia lekarska POZ dla dzieci w Wierzchosławicach 39B

Wielkie Odkrywanie Małopolski – Głosowanie na Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach!

Kapituła Plebiscytu Wielkiego Odkrywania Małopolski zakwalifikowała do etapu finałowego plebiscytu w kategorii „Atrakcja turystyczna” – Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Małopolski organizowany jest przez Gazetę Krakowską wspólnie z Województwem Małopolskim, Małopolską Organizacją Turystyczną, Telewizją Polska SA Oddział w Krakowie oraz Radiem Kraków. Patronem naszego przedsięwzięcia jest Marszałek Małopolski – Jacek Krupa, który jest jednocześnie Przewodniczącym Kapituły.

Ideą konkursu jest promowanie perełek regionu i zchęcanie mieszkańców do tego by na nowo odkryli urokliwe miejsca w najbliższej okolicy i regionie.

Muzeum zostało powołane staraniem działaczy ludowych i rodziny W. Witosa w 1971 r.  Składa się z domu rodzinnego z 1814 r., w którym Witos się urodził oraz z gospodarstwa wybudowanego w latach 1905 – 1913 przez samego Witosa. W skład gospodarstwa chodzą: budynek mieszkalny, stajnia, dwie stodoły i piwnica.

W „starym domu” zgromadzono eksponaty etnograficzne, pochodzące z chłopskich gospodarstw w Wierzchosławicach i ukazujące warunki życia na wsi w XIX w. Wnętrze domu mieszkalnego w nowej zagrodzie zachowało autentyczny charakter z okresu życia Witosa, z meblami, dokumentami. Izba pamięci umieszczona w budynku dawnej stajni przedstawia dokładną biografię W. Witosa poprzez ikonografię, przedwojenne kroniki filmowe itp. W spichlerzu znajduje się wystawa sztandarów organizacji ludowych z różnych okresów. Najcenniejszy jest sztandar Zarządu Powiatowego Tarnów PSL Piast z 1928 r. Oryginalne wnętrze stodoły wyposażono w narzędzia rolnicze, jakich używał Witos.

Glosować można na trzy sposoby:
1. Tradycyjny, rejestrując swój adres e-mail i klikając w zakładkę na stronie internetowej: http://www.gazetakrakowska.pl/ – link do konkursu!
( 3 głosy dziennie+3 punkty dla muzeum)
2. Kosztowny – głosowanie przez sms 2,49 zł -daje to az 10 punktów Aby zagłosować wyślij SMS o treści: WOMAT.3 na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT)
3. Głosowanie przez Facebook ( 5 punktów dla Muzeum)

Mamy nadzieję, że zechcecie się Państwo włączyć aktywnie w promocję plebiscytu oraz promocję kandydatury naszej perełki jaka jest Muzeum Wincentego Witosa. Głosowanie trwa do końca sierpnia.

Senior w akcji – na wolontariat nigdy nie jest za późno!

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza
osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU.

Jeśli jesteś aktywną osobą? Lubisz działać? Chcesz coś zmienić?

Zgłoś się! Przygotuj się z nami do nowej przygody jaką jest wolontariat!

SENIORALNA SZKOŁA WOLONTARIATU to kompleksowa forma działań, których zadaniem jest upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku 60+ w działalność woluntarystyczną. Realizowana jest w ramach projektu „Senior w akcji”, będącego kontynuacją zeszłorocznego projektu „Senior z pasją…”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przez seniorów z całej małopolski.

Szkolenia – 3 dni szkoleniowe, realizowane w okresie II połowa września-listopad- średnio jedno szkolenie w miesiącu, każde szkolenie trwające 6 godzin dydaktycznych, realizowane na terenie Krakowa. Tematyka szkoleń:

 • “Dlaczego warto zostać wolontariuszem 60+?”- współcześnie rozumiany wolontariat, sposoby pomagania innym, wolontariat formalny i nieformalny, przywileje i obowiązki wolontariusza, korzyści zdrowotne, społeczne i osobiste dla seniorów z pełnionej “pracy” w charakterze wolontariuszy.
 • “Ja jako wolontariusz – moje mocne i słabe strony” – moja wiedza, umiejętności, kompetencje – co umiem? co potrafię? jak mogę to wykorzystać? – asertywność – jak mądrze stawiać granice? – moje emocje i stres – jak sobie z tym radzić?
 • Szkolenie specjalistyczne – propozycje tematyczne:

– „Wrażliwym być – czyli jak postępować z osobami niepełnosprawnymi,

– „Wolontariat w szpitalach i hospicjach – jak radzić sobie z emocjami ,

– „Społeczny animator – wolontariat w kulturze” ,

– „Wolontariat na sportowo – mój sposób na aktywność”,

-„Współczesne pomysły na zabawę – aktywne metody na spędzenie czasu z dziećmi”.

Wizyta studyjna – wizyta w warszawskich placówkach aktywnie i systematycznie współpracujących z wolontariuszami-seniorami.

 • Termin i czas wizyty studyjnej: 17-19 października 2016r. , 3 dni
 • 3 spotkaniach, każdorazowo trwających około 3 godzin, składających się z trzech części: spotkania z seniorem, który opowie o swoich doświadczeniach, z koordynatorem wolontariuszy, który przedstawi zasady współpracy z seniorami -wolontariuszami oraz możliwością zobaczenia danej instytucji.

miejsca wizyt – placówki współpracujące z wolontariuszami – seniorami z różnych dziedzin życia: sportu, kultury, opieki nad chorymi itp. np.: Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Na wolontariat nigdy nie jest za późno! Udział w projekcie to sposób na:

 • profesjonalne przygotowanie do rozpoczęcia wolontariatu w swoim środowisku,
 • przełamanie barier i obaw związanych z własnymi ograniczeniami,
 • zdobycie nowych umiejętności i znajomości;
 • aktywnie spędzony czas;
 • świetną zabawę.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY! Zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń;
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
 • wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy na wizytę studyjną;
 • ubezpieczenie NNW

Na zgłoszenia czekamy do 13 września 2016r.! Do udziału w projekcie można zapisać się:

 • wysyłając formularz zgłoszeniowy pocztą mailową na adres: rodacka@wolontariat.org.pl
 • wysyłając pocztą tradycyjną lub dostarczając formularz zgłoszeniowy do Biura projektu: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków

Do pobrania:

 • Regulamin Senioralnej Szkoły Wolontariatu
 • Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji można uzyskać:  http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/senior-w-akcji/

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z opiekunką merytoryczną projektu: Anną Rodacka – rodacka@wolontariat.org.pl , tel: 603 33 42 52

Pliki do pobrania:

TY kreujesz swoją karierę.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo, (także niepełnosprawnych, posiadających niskie kwalifikacje i małe doświadczenie zawodowe) zamieszkujących teren województwa małopolskiego, które nie ukończyły jeszcze 29 r.ż.

W ramach wsparcia w projekcie uczestnicy zostaną objęci:
Obligatoryjnie:
– identyfikacją potrzeb i diagnozowaniem możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
– kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru zawodu;
– poradnictwem zawodowym w zakresie planowania kariery.
Ponadto uczestnicy zostaną objęci fakultatywnie:
– bonem (szkoleniowym, zatrudnieniowym lub stażowym);
– szkoleniem zawodowym i 5 miesięcznym stażem zawodowym.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia – 300 osób (180 kobiet i 120 mężczyzn) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu (tzw. grupa NEET) z terenu województwa małopolskiego poprzez objęcie ich indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodowo-edukacyjną w okresie 01.05.2016 – 31.03.2018r.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową projektu stanowi 300 osób, w tym 180 kobiet i 120 mężczyzn, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren Województwa Małopolskiego w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby biernej zawodowo i osoby z kategorii NEET przyjętej w PO WER 2014-2020,

Więcej informacji: www.mojakariera.biuroprojektu.eu

 

Studio Pielgrzymkowe po raz pierwszy bezpośrednio z trasy

Trwają ostatnie przygotowania do dorocznego maszerowania pielgrzymów z diecezji tarnowskiej na Jasną Górę. Kolejna Piesza Pielgrzymka Tarnowska do Częstochowy już 17 sierpnia. Tegorocznym hasłem są słowa „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. W tych dziewięciodniowych rekolekcjach w drodze, jak co roku, towarzyszyć będzie radio RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz.

Codziennie na antenie obu rozgłośni nie zabraknie informacji z trasy pielgrzymki, specjalnych programów, a także wieczornego pasma modlitewnego. Już w środę, 17 sierpnia, o 6.30 transmitowana będzie Msza święta inaugurująca 34.Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę. Pół godziny wcześniej w Studio Pielgrzymkowym gościć będziemy m.in. ordynariusza diecezji tarnowskiej bpa Andrzeja Jeża czy dyrektora pielgrzymki ks. Zbigniewa Szostaka.

Każdego dnia w pasmach południowych oddawać będziemy klimat pielgrzymiego szlaku. Do naszego plenerowego studia w programie „RDN na pielgrzymim szlaku” zapraszać będziemy pielgrzymów oraz kapłanów, a także niezwykłych gości, którzy postanowili wyruszyć w drogę do Matki Boskiej Częstochowskiej z wiernymi diecezji tarnowskiej. Na radiowej antenie będą pozdrowienia od pielgrzymów kierowane do rodzin, znajomych a także słuchaczy RDN.

Pasmo modlitw rozpoczynać będzie codziennie o godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą z trasy do Częstochowy będą odmawiać pielgrzymi poszczególnych grup. O godzinie 19.00 na antenie RDN rozpoczynać się będzie Modlitwa Różańcowa, po niej zapraszać będziemy przed radioodbiorniki osoby, które w tym roku nie wybrały się na pielgrzymi szlak. Specjalne rozważania w ramach Pielgrzymowania Duchowego przedstawi ks. Michał Dąbrówka.

Codziennie o godzinie 20.00 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz startować będzie Studio Pielgrzymkowe. W tym roku po raz pierwszy będzie ono prowadzone nie ze studia w Tarnowie, lecz z trasy pielgrzymki. W ten sposób radiowcy chcą jeszcze w większym wymiarze oddać klimat drogi do Jasnogórskiej Pani.

Każdy dzień na pielgrzymim szlaku kończyć będzie Apel Jasnogórski. Niezwykłe nabożeństwo prowadzone niejednokrotnie pod gwieździstym niebem czy z Sanktuariów rozpoczynać się będzie około godziny 20.45.

Dodatkowo, co już jest tradycją, na naszej stronie internetowej rdn.pl codziennie zamieszczać będziemy zdjęcia oraz relacje z pielgrzymiego szlaku na Jasną Górę. Działać będzie specjalny profil facebookowy – PPT z RDN, gdzie będzie można obserwować na zdjęciach aktualne wydarzenia.

Animator Pracy – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w wieku 30+ z woj. małopolskiego

Szukasz pracy??

Weź udział w projekcie ANIMATOR PRACY !!

Zapraszamy osoby pozostające bez pracy, z woj. małopolskiego do udziału w projekcie.

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • pośrednictwo pracy
 • warsztaty grupowe (doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne lub psychologiczne)
 • szkolenie zawodowe wg indywidualnych potrzeb (w tym stypendium szkoleniowe)
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu

Do udziału zapraszamy osoby, które:

 • pozostają bez pracy (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • zamieszkują powiat: myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimskim, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski lub dąbrowski
 • mają 30 lat i więcej
 • należą do co najmniej jednej z grup:
  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach,

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Informacje na temat zapisów i szczegóły projektu można uzyskać na stronie internetowej www.edu-it.com.pl w zakładce Projekty UE oraz w Biurze Projektu:

 1. Graniczna 8A, 33  – 100 Tarnów

tel. 14 692 49 77; 733 339 337

e-mail: animator.edu@gmail.com

11

plakat

Nie truj. Weź dotację. Wymień piec!

Prawie 210 mln zł Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego 2014-2020 przeznaczył na wymianę pieców w Małopolsce. Dowiedz się jak skorzystać z tych środków.

Dla kogo dotacje?

Właściciele domów jedno i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym*, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej.

Jak dostać dotację?

Środki dla mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dostępne są wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych.

Zobacz, czy Twoja gminy ubiega się o dotacje na wymianę pieców spalających biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe dla swoich mieszkańców

Zobacz, czy Twoja gminy ubiega się o dotacje na wymianę pieców wykorzystujące paliwa stałe dla swoich mieszkańców

Sprawdź jakie to proste

W ramach realizowanych projektów będzie możliwe:

1. Wykonanie bezpłatnego audytu energetycznego

Dzięki temu ocenisz opłacalność inwestycji i dowiesz się jakie prace termomodernizacyjne trzeba przeprowadzić.

2. Ocieplenie domu

Jeśli audyt wskaże Ci, że niezbędne do wykonania są prace termomodernizacyjne będziesz mógł skorzystać z programu Jawor realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowieLink prowadzi do serwisu zewnętrznego.

3. Wymiana pieca

Jeżeli po audycie zdecydujesz się na wymianę pieca w Twoim domu będziesz mógł otrzymać nawet 8 tys. zł oraz zwrot kosztów niezbędnej wymiany instalacji nawet do 6 tys. zł na jedno źródło ciepła. O termin naboru pytaj w swojej gminie, jeśli ubiega się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Dowiedz się więcej!

O więcej szczegółów pytaj w najbliższym Punkcie Informacyjnym.

Przyjdź na Festiwal Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” w Oświęcimiu (7 sierpnia br.), w Olkuszu (21 sierpnia) lub w Nowym Sączu (28 sierpnia). To niepowtarzalna okazja spotkania się w jednym miejscu ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich oraz konsultantami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby poznać możliwości pozyskania środków na ocieplanie domu i wymianę starych kotłów na nowoczesne, ekologiczne piece.

* Nie dotyczy gmin z Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Kraków, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony